Wereldwijd vormen steden de motor van de economie, waar sociale en economische activiteiten zich steeds meer concentreren. Fietsen draagt op een duurzame manier bij aan de ontwikkeling van veilige, gezonde en aangename steden. In Nederland vinden we fietsen heel gewoon en daarom vergeten we vaak dat het tevens positief bij kan dragen aan de uitdagingen waar steden en regio’s mee kampen.

Rotterdam fietst | Royal HaskoningDHV

Toegevoegde waarde van fietsen

Fietsen is goed voor de mens en stelt ons in staat gemakkelijk van A naar B te komen. Bovendien genieten we fietsend meer van de natuur en de stad en is het goed voor onze gezondheid. De meeste steden zijn echter vooral ingericht op autogebruik en gezien de steeds toenemende verkeersdrukte heeft dit negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en luchtkwaliteit.

De fiets – in al zijn gevarieerde verschijningsvormen – heeft veel potentie om een constructieve bijdrage te leveren aan verschillende uitdagingen, zoals bereikbaarheid, economische groei, milieu en volksgezondheid. Daarom leveren investeringen in fietsgebruik vaak meer op dan gangbare alternatieven. Dit geldt zowel voor u als individu als voor de hele samenleving.

Een integrale aanpak voor het stimuleren van fietsgebruik

Om fietsen te stimuleren zijn fysieke maatregelen essentieel. Zonder directe, comfortabele fietsroutes, stallingen en aansluitingen op andere modaliteiten is fietsen minder aantrekkelijk. Het is van groot belang om de gebruiker centraal te stellen. Bijvoorbeeld door de verkeersveiligheid te vergroten, fietsgebruik te stimuleren met gedragsmaatregelen en fietsen voor iedereen toegankelijk te maken. Bovendien dient aandacht te worden besteed aan de organisatorische zaken, zoals doordachte project- en procesleiding, gericht beleid, strategische visies en voldoende financiële middelen.

Fietsen is onderdeel van een multimodaal netwerk

Willen we de uitdagingen op het vlak van bereikbaarheid, economische groei, milieu en volksgezondheid het hoofd bieden, dan moeten we de fiets op een slimme wijze met andere modaliteiten verbinden. Alleen de auto vervangen door de fiets is hiervoor niet voldoende. Denk bijvoorbeeld aan transporthubs, P+Fiets locaties, fiets in het Openbaar Vervoer en slimme en geïntegreerde routeplanning.