Meer leefbaarheid betekent een openbare ruimte die minder dan nu wordt gedomineerd door auto’s, vrachtwagens en bestelbussen. Het vraagt om prioriteit voor voetgangers, fietsers en OV en ruimte geven voor toegankelijke, slimme en duurzame vormen van vervoer en transport. En het vraagt om schone lucht, met milieuzones en zero emissie.

Het zoeken naar de balans tussen leefbaarheid en vitaliteit in de stedelijke mobiliteitstransitie is een complexe aangelegenheid, die bovendien per stad verschilt. De coronacrisis is bij dit alles een katalysator die kan aanzetten tot versnelling en opschaling. 

Samen van de strategie naar de straat

We weten hoe het werkt in steden en we hebben verstand hebben van mobiliteit. We adviseren gemeenten over de stedelijke mobiliteit van de toekomst. En we helpen vervolgens ook om de  strategie naar de straat te brengen, met passende inzet van hoogwaardige technologische oplossingen. Voor ons is samenwerking daarbij even onmisbaar als vanzelfsprekend. Alleen zo kom je tot integrale, duurzame en inclusieve oplossingen. 

In deze serie laten we zien hoe we samen met gemeenten handen en voeten geven aan de stedelijke mobiliteit in de vitale stad van de toekomst.

Stad & mobiliteit 

Contact ons

Cathelijne Hermans
Director Sustainable Mobility

 LinkedIn

 +31 6 8281 4942
 [email protected]

Contact ons

Erik Regterschot
Manager Sustainable Transport

 LinkedIn

 +31 6 54 24 68 52
 [email protected]

Contact ons

Mobiliteitstransitie

Op weg met strategisch vermogen, vakmanschap en technologie

De behoefte aan mobiliteit groeit, maar minstens zo belangrijk is dat de vraag fors verandert. We willen slimmer en flexibeler reizen, delen meer en hechten minder aan bezit. Het bestaande mobiliteitssysteem kan die vraag niet langer op dezelfde manier opvangen. De mobiliteit van de toekomst is maatwerk, vergt een integrale benadering en de balans tussen verschillende opgaven. Het is zaak een nieuw evenwicht te vinden. Tussen de individuele wensen van eindgebruikers en de collectieve ambities voor leefbaarheid en klimaat. Tussen de kosten voor overheden, marktpartijen en gebruikers. Tussen een inspirerende ambitie voor de lange termijn en praktische oplossingen voor de vraagstukken van vandaag. Met oog voor duurzaamheid, betrouwbaarheid, comfort, veiligheid en inclusiviteit.

Wij zien deze zoektocht als een transitie én een samenwerkingsopgave. Samen met u en andere stakeholders willen wij werken aan een mobiliteitssysteem dat in balans is.

Vertel me meer