De energietransitie - route naar een duurzame economie

Het Klimaatakkoord van Parijs en het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien vergen een versnellling van de energietransitie in Nederland. Dit vraagt om nog meer ideeën en inzet om de overstap naar een emissievrije toekomst ook commercieel tot een succes te maken. Het einddoel is bekend, maar de precieze route naar een fossielvrije energievoorziening ligt niet vast. Want het landschap verandert soms gaandeweg en we ontdekken steeds nieuwe kansen. 

Royal HaskoningDHV biedt een klankbord, ervaring, expertise, en uitvoerende ondersteuning om samen de overstap naar een duurzame energietoekomst te maken.

Strategie & programma's

Uitgekiende strategieën voor aanwijsbare resultaten in schone energie

Wij helpen bedrijven en overheden hun weg te vinden in een wereld die door de energietransitie ingrijpend verandert. We delen onze ervaring en visie. Samen ontwikkelen we klimaatneutrale strategieën en programma’s die passen bij uw doelstellingen en ambities.  

Kracht van implementatie

Versnellen van de energietransitie door opschaling te realiseren

Succesvolle uitvoering van transitieprocessen vraagt om oog voor de juiste technologie, financieringsvormen én om ervaring met het creëren van maatschappelijk draagvlak. Samen met onze partners ontwikkelen wij concrete oplossingen die tot werkelijke verduurzaming leiden en bovendien haalbaar en schaalbaar zijn.

Nieuwe Technologie

Met de nieuwste technieken brengen we de groene toekomst dichterbij

Voor een succesvolle energietransitie hebben we nieuwe technieken nodig. Het komt er op aan deze innovatieve technologie op het juiste moment en vanuit het juiste perspectief in te zetten. Door co-creatie met partners ontwikkelen we een passende aanpak en komen we tot oplossingen die er nog niet waren.

Interessante tijden voor tankopslag door Energietransitie en Omgevingswet

De energietransitie biedt voor tankopslagbedrijven vooral kansen. De vraag is of die kansen door de tankopslagbedrijven worden opgepakt, of dat ze die overlaten aan andere danwel nieuwe spelers in de markt. Vanuit de energietransitie en de (on)mogelijkheden van de Omgevingswet schetst Royal HaskoningDHV op 14 november tijdens de Conferentie Opslagtanks 2018 een toekomstbeeld voor de tankopslagbranche. Vanuit dat toekomstbeeld wordt duidelijk welke stappen er gezet kunnen worden om de kansen van de energietransitie te benutten.

Transitie als brandstof voor groei

Onze adviseurs hebben decennialange ervaring met groene en grijze stroom, olie en gas. Samen met u identificeren zij welke vraagstukken rond de energietransitie voor uw organisatie het meest relevant zijn. Het resultaat: samen oplossingen ontwikkelen waarmee u de transitie dichterbij brengt en tegelijk zakelijk benut. 

 

 

 

Wij zoeken avonturiers Die
met ons op expeditie willen naar een toekomst vol groene energie

Lees hier hoe jij met je commerciële kennis en ervaring kan bijdragen aan een succesvolle route naar een emissievrije economie.

 

Samen maken we het verschil

De energietransitie is complex. Alleen door krachten te bundelen bereiken we effectieve, duurzame resultaten. Royal HaskoningDHV is betrokken bij tientallen publiek-private duurzaamheidsinitiatieven. Via de TransitieCoalitie zetten we ons samen met meer dan 60 partners in om de energietransitie in Nederland te versnellen en optimaal te benutten voor economische vernieuwing.

Wilt u met ons de reis maken door de energietransitie en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat ons dit dan weten door hier uw contactgegevens te vermelden. U ontvangt dan regelmatig informatie en uitnodigingen voor relevante evenementen.