Waterschappen meten zowel oppervlaktewaterpeilen als grondwaterstanden. Meetpunten in de buurt van stuwen en gemalen kommen vaak via telemetriesystemen binnen. De andere meetpunten zijn over het algemeen met drukmeters uitgerust of worden uitsluitend handmatig bemeten. Dawaco – Waterschappen is uitgerust om deze drie gegevensstromen te verwerken, te valideren en de gegevens in allerlei vormen te presenteren.

Waterstanden 

Dawaco – Waterschappen verwerkt zowel grondwaterstanden als oppervlaktewater-peilen in een geïntegreerde omgeving. Extra aandacht is besteed aan het vastleggen van metingen aan peilschalen en het uitrusten van deze meetlocaties met drukmeters.

Hoewel de meeste meetnetten zijn uitgerust met drukmeters wordt de afhandeling van handmatige metingen volledig ondersteund. Ook de via telemetrie gemeten locaties zijn eenvoudig te importeren. 

Validatie van de met drukmeters gemeten waterstanden blijkt in de praktijk van groot belang te zijn. Daarom is er een krachtige validatieprocedure ontwikkeld, die de gebruiker in staat stelt direct aanpassingen en correcties uit te voeren. De administratie van de drukmeters is volledig geïntegreerd. 

Uiteraard is Dawaco – Waterschappen uitgerust met functionaliteit voor het weergeven van waterstanden in tijdlijnen en op kaart. Voor kaarten beschikt Dawaco over een rekenmethode, die de overgang van laagfrequente naar hoogfrequente meetseries correct afhandelt. Ook biedt Dawaco rapportageopties voor statistieken zoals GxG’s.
TNO beheert een centraal archief voor de grondwaterstanden. Dawaco kan grondwaterstanden zowel importeren als exporteren. Door het wijd verspreide gebruik van Dawaco onder waterbedrijven en provincies is Dawaco hofleverancier van dit type gegeven.

Boorbeschrijving 

Voor grondwatermeetpunten biedt Dawaco functionaliteit om de boorbeschrijving volgens de geldende NEN norm vast te leggen. Rapportage vindt plaats in de vorm van een boorprofiel.

Onderhoud

 
Dawaco biedt functionaliteit om uitgevoerd onderhoud vast te leggen. Hiertoe behoort bij grondwatermeetpunten ook het vastleggen van de fysieke aanpassingen van de kop van de buis en waterpassingen.

Meteorologische gegevens

De neerslag heeft een belangrijke invloed op de waterstanden . Daarom biedt Dawaco functionaliteit voor het importeren van KNMI gegevens en de metingen van de eigen regenmeters. Tijdlijnen presenteren deze gegevens in combinatie met de waterstanden.

GIS 

ArcGis is het meest gebruikte product voor geografische analyses. De overdracht van de gegevens van Dawaco naar GIS en het tonen van de metingen vanuit de GIS omgeving is ondergebracht in deze module.


Meer informatie

Reinald Baas

Senior Advisor Hydrology & Watermanagement

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Meer contacten