Samen werken op basis van gedeeld eigenaarschap

Wij werken graag voor en met organisaties die het aandurven om hun bijdrage aan maatschappelijke opgaven in gedeeld eigenaarschap met partners tot stand te brengen. Vormgeven aan samenwerking op basis van gedeeld eigenaarschap betekent voor ons dat

 • De aard en omvang van maatschappelijke opgaven leidend zijn voor het handelen van actoren en niet de organisatiestructuren, systemen en belangen van organisaties en individuen;
 • Actoren samenwerken op basis van een open agenda: niet de individuele standpunten, maar de zoektocht naar gedeelde waarden is het startpunt van elk samenwerkingsproces;
 • Actoren samenwerken in gelijkwaardige verhoudingen met respect voor de verschillen in elkaars bevoegdheden, wettelijke taken en middelen. Niet deze verschillen maar de bijdrage die elke actor wil en kan leveren aan een opgave zijn bepalend in de samenwerking;
 • Bovenstaande principes vragen om een ander paradigma voor het eigen handelen, zowel voor bestuurders, leidinggevenden als medewerkers. Houding, gedrag en competenties zijn de sleutel voor het openen van de deur naar betekenisvol en effectief samenwerken.

Deze visie op samenwerken hebben we verder uitgewerkt in ons boek Gedeeld Eigenaarschap: een nieuw perspectief op samen werken aan maatschappelijke veranderopgaven, Vakmedianet, 2015.

Maatschappelijke opgaven

Wij werken samen met onze klanten en partners aan vijf grote maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

 • Energietransitie: het verbinden van de kansen voor hernieuwbare energiebronnen voor mens en samenleving met de belangen en mogelijkheden in het huidige krachtenveld;
 • Klimaatadaptatie: het verbinden van internationale en nationale ambities voor de lange termijn met effectieve en gedragen maatregelen voor de korte termijn;
 • Verduurzaming van onze economie: het verbinden van maatschappelijk verantwoord ondernemen en consumeren met nieuwe betekenissen van welvaart en welzijn;
 • Bereikbare steden en regio’s: het verbinden van slimme data en technologische innovaties met sociale en bestuurlijke innovaties voor gezonde en economisch sterke steden en regio’s; 
 • Implementatie van Omgevingswet en -beleid: het verbinden van de mogelijkheden van nieuwe  instrumenten met de vereiste verandering in competenties, houding en gedrag.

Diensten en toegevoegde waarde

Wij beschikken over de kennis en vaardigheden voor het inrichten en begeleiden van complexe besluitvormings- en samenwerkingsprocessen. Wij bieden de volgende diensten aan:

 • Alliantie- en agendavorming in netwerken van publieke en private partijen;
 • Visie- en strategieontwikkeling voor beleidsontwikkeling en uitvoeringsprogramma’s;
 • Proces- en programmamanagement, met uitstapjes naar interim-management;
 • Lerende evaluaties van beleid, projecten en programma’s; 
 • Ontwikkeling en facilitatie van kennis-, leer- en innovatietrajecten.

 Door met ons samen te werken, ervaart u onze toegevoegde waarde in de unieke combinatie van:

 • Specialisatie in de fysieke leefomgeving, werkend voor publieke én private klanten;
 • Verbinden van technologische met sociale innovaties in beleid, bestuur en politiek;
 • Inzetten van onze ervaringen op lokaal, regionaal, nationaal én internationaal niveau;
 • Hanteerbaar maken van strategieën in de dagelijkse praktijk van overheden en bedrijven;
 • Een op samenwerking en mensen gerichte werkhouding.

 

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Stuur bericht Stuur bericht