29 mrt 2017

Vernieuwing MIRT: doorontwikkelen in cultuur én professionalisering

Gebaseerd op een evaluatie van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport een wenkend perspectief met meer aandacht voor een bredere kijk op opgaven, maatwerk én samenwerking.

Strategy Paper nr. 4 - Download

Contact

René Idema

Leading professional Energietransitie en Stakeholder engagement

Lees meer Lees meer