29 mrt 2017

Verbindingskracht: een perspectief op de governance voor de 1e Nationale Omgevingsvisie

Hoe ontwikkel je in goed samenspel tussen rijk en regio een nationale visie die bindend is voor het rijk? Met verschillende governance-scenario’s en de contouren van een concreet procesontwerp .

Strategy Paper nr. 3 - Download

Contact

René Idema

Leading professional Energietransitie en Stakeholder engagement

Lees meer Lees meer