19 apr 2017

Het studieblok ‘Urban Innovation Space’ is onderdeel van de Masteropleiding ‘Spatial Planning’ van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het studieblok richt zich op de verbinding tussen de academische kennis en de toepassing in de praktijk. Vanuit Royal HaskoningDHV heeft SMC | Strategie en Management Consultants het tweede studieblok van de masteropleiding geadopteerd om daarmee invulling te geven aan de verbinding met de praktijk. Samen met de universiteit is een intensief programma ontwikkeld, mede gebaseerd op ons gedachtegoed van gedeeld eigenaarschap in strategie- en gebiedsontwikkeling. Door contact te leggen met de gemeente Nijmegen is een concrete en actuele casus - de doorontwikkeling van het stationsgebied - aangedragen en verwerkt in de praktijkopdracht.

Aan het studieblok hebben 44 masterstudenten deelgenomen die - verdeeld over 7 groepen in drie weken - een voorstel hebben uitgewerkt voor de aanpak van een ontwikkelstrategie voor de westzijde van station Nijmegen. De opgave voor de studenten is vertaald in een offerte situatie. Daarmee is een extra koppeling met de praktijk toegevoegd, namelijk het doordenken van een plan van aanpak in concurrentie met andere groepen. Het winnende team is beloond met een ‘Declaration of Honour’.

Als onderdeel van het programma heeft SMC ook twee gastcolleges verzorgd, één over ‘Tendering’ door Hans Büchi en één over ‘Strategy Development’ door René Idema. Het programma en de colleges zijn door de studenten hoog gewaardeerd. Daarom worden de mogelijkheden verkend om de samenwerking met de Radboud Universiteit verder te intensiveren.

Als sluitstuk van het studieblok is in samenwerking met het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN) een thema-avond gehouden waarop drie studententeams hun ideeën presenteerden en bediscussieerden met vakmensen en belangstellenden. Zo is de denkkracht die in het studieblok is ontwikkeld niet alleen voor de studenten van betekenis, maar ook voor de stad toegankelijk geworden.

Contact

Hans B├╝chi

Procesmanager integrale vraagstukken

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer
Zaïda Thépass | SMC Academy
De cursus Urban Innovation Space is een zeer interessante en leerzame ervaring geweest. De vorm van de opdracht - het schrijven van een proposal - heeft gezorgd voor een stimulerende uitdaging, waarbij het competitie-element tot vele innovatieve oplossingen heeft geleid. Ik heb deze hands-on ervaring enorm gewaardeerd als afsluitende opdracht in de laatste fase van mijn opleiding.

Zaïda Thépass

Masterstudent van het winnende team

Peter Ache | SMC Academy
The teamwork with Royal HaskoningDHV during the Urban Innovation Space confirms again how important it is to cooperate with the practice field. RHDHV provides a rich set of professional experiences which our students can benefit from by critically reflecting on both, practice as well as theory.

Peter Ache

hoogleraar Planologie aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit