In Gedeeld eigenaarschap: nieuw perspectief op samen werken aan maatschappelijke veranderopgaven (Vakmedianet, 2015) laten onze Strategie en Management Consultants zien hoe je een effectieve samenwerking tussen organisaties tot stand brengt. Hoe actoren proactief, vroegtijdig en in gelijkwaardige verhoudingen samen hun strategische keuzes kunnen bepalen en vernieuwing realiseren. En hoe dat bijdraagt aan een meer duurzame leefomgeving. Met veel tools en tips op het gebied van proces- en programmamanagement, strategieontwikkeling, het opzetten van dialoogtrajecten en lerende beleids- en procesevaluaties. Het boek werd in 2016 genomineerd als Managementboek van het jaar. Lees meer op de speciale website van het boek. Bestel het boek online via Managementboek.nl.

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer
Toon meer contacten
Wim Kuijken | SMC Academy
Gedeeld eigenaarschap bevat waardevolle inzichten over écht samenwerken! Heel bruikbaar voor het Deltaprogramma, waarin we zijn afgestapt van een top-down opgelegde planvorming en alle stakeholders nu adaptief samenwerken, inspelend op actuele inzichten en ontwikkelingen.

Wim Kuijken
Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma

Geert Teisman | SMC Academy
Doeners die de tijd nemen om met kennis van de wetenschap en ervaring in de praktijk te reflecteren zijn onmisbare verbindingsagenten. Gedeeld eigenaarschap is een prachtig voorbeeld van reflexieve kwaliteit.

Geert Teisman
Research Director Public Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam