29 mrt 2017

Een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe provincie?!

Een schets van de nieuwe opgaven én rolopvatting van provincies in een veranderend maatschappelijk krachtenveld, met impressies van de IPO conferentie over een veranderende rol voor provincies

Strategy Paper nr. 1 - Download

Contact

René Idema

Leading professional Energietransitie en Stakeholder engagement

Lees meer Lees meer