19 apr 2017

De ‘Dutch Urban Approach’ (DUA) is een platform van ingenieursbureaus, ontwerpers, universiteiten en overheden met de ambitie om Nederlandse oplossingen voor stedelijke uitdagingen een bredere internationale toepassing te geven, met elkaar te experimenteren & te leren en er uiteindelijk ook samen aan verdienen. Uniek voor Nederland is een metropool van goed met elkaar verbonden grote en kleine steden ingepast in een robuust groenblauw landschap. Op de fiets van de voordeur naar de horizon. Dit polycentrische patroon onderscheidt ons van steden als Parijs of Londen. Met 4,5 miljoen hectare landschap voor zeven miljoen stadsmensen is de groene wereldstad is een wenkend perspectief. De Dutch Urban Approach is uitgewerkt voor thema’s die stuk voor stuk aansluiten bij milleniumgoals als gezonde verstedelijking, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en partnerschappen.

Dutch Urban Approach | Royal HaskoningDHVDUA is een initiatief van het Ministerie van I&M, van de Technische Universiteit Eindhoven en Royal HaskoningDHV. Pieter van Ree van Strategie en Management Consultants heeft daarvoor in 2015 de basis gelegd en inmiddels zijn verschillende bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen zoals TNO aangehaakt. Samen met collega Jantine Zwinkels van Urban Solutions organiseert Pieter van Ree netwerkevenementen zoals het DUA-café en zomeravondgesprekken. Maar DUA is ook betrokken bij de organisatie van internationale congressen, handelsmissies en urban trainingen. Vanuit het DUA-netwerk ontstaan verrassende samenwerkingen. Speerpunt van het DUA-programma in 2017 is economische diplomatie met speciale aandacht voor China en Zuidoost-Azië.

Contact

Pieter van Ree

Senior Consultant interbestuurlijke samenwerking

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer