29 mrt 2017

Er is een waaier aan visies, scenario’s en onderzoeken rond de energietransitie. De urgentie wordt breed gevoeld en technisch hebben we alles in huis om de overstap naar een volledig groene energievoorziening te maken. En toch gebeurt er te weinig. Maar waarom eigenlijk?

Die vraag stelden wij onszelf als Strategie en Management Consultants in 2015. In een Delphi gingen we – samen met bestuurders, wetenschappers en omdenkers – op zoek naar de antwoorden achter de visies en scenario’s.De uitkomst? Het ontbreekt vooral aan innovaties op sociaal en transactioneel gebied. De energietransitie is een transitie van menselijk handelen, van de economie en van de samenleving als geheel. Lees hier meer over de resultaten van deze eerste Delphi over het versnellen van de energietransitie aan de hand van zes handelingsperspectieven.

In 2017 werken we aan een tweede Delphi over de energietransitie. Opnieuw met een brede samenstelling van deelnemers uit bestuur, wetenschap en praktijk. Dit keer zoeken we gezamenlijk naar de kennis- en innovatieagenda die nodig is om de energietransitie te versnellen. De resultaten van deze Delphi worden medio 2017 verwacht.

Contact

René Idema

Leading professional Energietransitie en Stakeholder engagement

Lees meer Lees meer