Wij werken voor onze klanten graag samen met partners om nog betere verbindingen te leggen, die bijdragen aan een duurzame fysieke leefomgeving. Wij kiezen onze partners op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid en met de inzet om een langdurige relatie op te bouwen. Onderstaand overzicht bevat de partners met wie we binnen en buiten onze opdrachten veel samenwerken.

Peter Louter van Bureau Louter - is ruimtelijk econoom en werkte aan de Erasmus Universiteit en bij TNO. Bureau Louter legt zich toe op onderzoek naar ruimtelijk-economische ontwikkelingen, vestigingsplaatskeuzegedrag van bedrijven en naar de relatie tussen economie en infrastructuur. Louter is een toonaangevend onderzoeker met jaarlijkse publicaties in Elsevier (benchmark gemeenten en toplocaties) en auteur van de Hittekaart van de Nederlandse economie. Voorbeelden van inspirerende samenwerking zijn het economische onderzoek en positionering van de regio Noord-Holland Noord en de economische samenwerking in Zwolle Kampen Netwerkstad.


Ad de Bont van Urhahn - is partner en stedenbouwkundige van Urhahn, bureau voor stedenbouw en strategie. Wij werken met Ad de Bont samen in agenda- en visietrajecten waarin strategie en verbeelding in een krachtig samenspel samen gaan. Voorbeelden daarvan zijn de agenda voor Brabant Netwerkstad en de ‘Omgevingskoers’ van de Regio Noordoost Brabant als bouwsteen voor de provinciale omgevingsvisie.


Felix Rottenberg – is strategisch adviseur en ambassadeur van het Initiatief Bewust Bodemgebruik, waarvan Royal HaskoningDHV SMC één van de initiatiefnemers is. Als voormalig directeur van De Balie en later voorzitter van de PvdA heeft hij het initiëren van het maatschappelijke debat in zijn genen. Wij werken met Felix Rottenberg samen bij strategische verkenningen en alliantievorming rond thema’s als duurzame ontwikkeling en bodem en ondergrond. Ook draagt hij bij aan debatten die we organiseren in het kader van onze SMC Academy.


Marcel Michon van Buck Consultants International (BCI) – is partner bij BCI en expert op het gebied van regionaal-economische strategieën. BCI onderzoekt en adviseert op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens. Wij werken met BCI samen wanneer expertkennis van topsectoren, innovatiekracht en internationale en regionale vestigingsvoorwaarden nodig is als stevige basis voor regionale samenwerkingsprocessen. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van een gezamenlijke agenda van Greenports en Mainports gericht op versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland.


Pieter Jannink van Must Stedebouw - is senior stedebouwkundige en directeur en medeoprichter van MUST stedebouw BV. Must is sterk in het in beeld brengen van diverse nationale en regionale ruimtelijke opgaven, het uitvoeren van ruimtelijke toekomstverkenningen op verschillende schaalniveaus en het creëren van condities voor ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen in stedelijk en landelijk gebied. Met Must werken we samen bij ontwerpend onderzoek op nationaal en regionaal schaalniveau, zoals de verkenning van de mobiliteitsopgaven voor de provincie Noord-Holland, de wegenvisie voor de provincie Zuid-Holland en de MIRT Verkenning Rotterdam Voorruit.


Eenvoudig Beter Campus – In de Eenvoudig Beter Campus werken Twijnstra Gudde, Arcadis, Platform 31, Berenschot en Royal HaskoningDHV samen aan de implementatie van de Omgevingswet. Door onze kennis, ervaring en netwerken te delen en te ontsluiten voor onze opdrachtgevers kunnen we meer toegevoegde waarde leveren en de implementatie van de wet versnellen. Na een reeks succesvolle ‘kookstudio’s’ waarin de kerninstrumenten van de Omgevingswet centraal stonden, werken we nu aan een serie ‘leerpleinen’ voor project- en programmamanagers implementatie om de doelen van de Omgevingswet in praktijk te brengen.


Wouter Kesseler van Masterclass Academy – ontwikkelde samen met Sibout Nooteboom de methode van de ‘mastercircle’. Een mastercircle realiseert doorbraken op basis van het zogenaamde “omgekeerd leren”: een deelnemer presenteert een aanpak voor een opgave en krijgt feedback van collega-deelnemers en ervaringsdeskundigen. Collega’s en de masters nemen elkaar mee in een gezamenlijk ontwikkelproces. Zo ontstaat een beweging over organisatiegrenzen heen gericht op het creëren van tastbare resultaten. Samen met Wouter Kesseler begeleiden we mastercircles, vaak in lopende opdrachten, bijvoorbeeld voor de Provincie Brabant, de Gemeente Den Haag en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Stuur bericht Stuur bericht