De gemeente Den Haag werkt aan de transitie van de uitvoering van bodemsaneringen naar een duurzaam bodemgebruik in de stad. De gemeente Den Haag heeft Marco Vergeer en Job van den Berg gevraagd een Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond op te stellen, om deze transitie handen en voeten te geven. Een transitie waarin een relatie wordt gelegd tussen fysieke opgaven (woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, ondergrondse infrastructuur) en de ondergrondse ruimte (het bodem- en watersysteem onder de stad).

In het traject is gewerkt in vijf intensieve strategische bijeenkomsten (‘scrums’) kort achter elkaar. Tussen de bijeenkomsten zijn ‘sprints’ geprogrammeerd om de verzamelde informatie te verwerken in een geactualiseerde versie van het Uitvoeringsprogramma en om nieuwe informatie te verzamelen voor de volgende stap. Wat ontstond was een inspirerend groepsproces met alle partijen die zich in Den Haag verantwoordelijk voelen voor een optimale en duurzame inrichting van de ondergrondse ruimte. En met een verdiepend gesprek over hoe je alle bodemkwaliteiten daarop kunt sturen. Daarbij kwamen de chemische, ecologische, energetische, fysische én ruimtelijke kwaliteiten van de ondergrondse ruimte aan bod.

Contact

Marco Vergeer

Bestuurskundig en milieukundig adviseur

Lees meer Lees meer