De gemeente Den Haag werkt in een programma aan de komst van de nieuwe Omgevingswet. Eén van de onderdelen is de ontwikkeling van een aantal ‘omgevingswaarden’, een nieuw element uit de wet. Omgevingswaarden geven de gewenste staat van onderdelen van de fysieke leefomgeving weer.

Den Haag wil in een brede verkenning onderzoeken of en hoe het stellen van lokale omgevingswaarden de gemeente en de gebruikers in de stad beter in staat kan stellen de mogelijkheden van de Omgevingswet ten volle te benutten. Dat vergt een verschuiving in het denken en handelen van het toetsen van functies naar het stimuleren en mogelijk maken van gewenste ontwikkelingen en transities in de stad. De gemeente is met deze verkenning op zoek naar de strategie die het beste past bij de ontwikkeling en implementatie van omgevingswaarden. Dat kan gaan over aard en aantal van de waarden, maar ook over de wijze waarop ze worden ontwikkeld, bijvoorbeeld op basis van deskundigheid en/of vanuit inspiratie en dialoog. Belangrijk vertrekpunt is de ervaring die de gemeente in de praktijk al heeft opgedaan met het ontwikkelen van een Omgevingsplan voor het gebied Binckhorst.

Job van den Berg begeleidt met een team van milieukundige, bestuurskundige en juridische experts de gemeente Den Haag bij deze strategische verkenning. In deze verkenning vindt een inventarisatie van huidige omgevingswaarden plaats, ontwikkelen we een kader voor selectie en besteden we veel aandacht voor de doorwerking en betekenis van omgevingswaarden voor de organisatie en de stad.

Contact

Job van den Berg

Senior Consultant Governance & Sustainability

Amersfoort, NL

Lees meer Lees meer