De transitie naar een groene energievoorziening is voor een groot deel een ruimtelijke- en economische transitie. Het gaat om grote ingrepen in onze leefomgeving en die ingrepen die doen we samen. Samen met bewoners, overheden, ontwikkelaars, financiers en belangengroepen. Participatie wordt daarom een steeds belangrijker thema. Dat wordt kracht bij gezet met de komst van de Omgevingswet.

Zo is participatie verplicht bij een projectbesluit, één van de zes kerninstrumenten in de wet. Om participatie juist bij energieprojecten te vergemakkelijken, hebben Rien Ramerman en René Idema in opdracht van het Ministerie van IenM een handreiking opgesteld. De handreiking is geschreven vanuit een projectontwikkelend perspectief en biedt instrumenten die kunnen worden gebruikt om participatie vorm te geven in de verschillende projectfasen. De handreiking helpt vooral projectleiders en omgevingsmanagers vooruit. Zie onze handreiking Participatie in energieprojecten.

We passen de handreiking in de praktijk toe voor de ontwikkeling van windenergie in onder meer Harderwijk, Lansingerland (in opdracht van de gemeenten) en rondom knooppunt Deil (in opdracht van de provincie Gelderland). Loes Holtmaat is samen met Leon Pulles (Energy Investment Management) in Harderwijk betrokken bij het opstellen van de routekaart richting windenergie. De gemeente kiest ervoor om de windmolens zelf te gaan ontwikkelen, om zo een goede invulling te kunnen geven aan participatie. Loes en Leon ondersteunen de gemeente bij de ontwikkeling van het windenergieproject en geven onder andere samen invulling aan projectbegeleiding en participatie.

Voor meer informatie, lees ook onze visie op versnelling in de energietransitie.

Nienke van Keimpema, gemeente Harderwijk: “We werken samen aan de ontwikkeling van Harderwijkse windmolens met voordelen voor alle bewoners en ondernemers uit Harderwijk.