De provincie Zuid-Holland sorteert voor op de Omgevingswet en wil meer integraal, opgavegericht en gebiedsgericht gaan werken. Met de ‘Aanpak Omgevingsbeleid’ kiest de provincie voor een vernieuwende aanpak waarbij zoveel mogelijk in de dagelijkse beleidsopgaven al wordt toegewerkt naar integraal omgevingsbeleid. Dat doet de provincie door het bestaande en nieuwe beleid opgavegericht te ontwikkelen aan de hand van een aantal uitgangspunten. De opgaven worden uiteindelijk vertaald naar de instrumenten van de Omgevingswet; Visie, Verordening en Programma’s.

In de nieuwe aanpak werken alle doelgroepen mee, zowel ambtelijke dossiertrekkers, gedeputeerden als Statenleden. Een klein, maar krachtig veranderteam dat onder leiding staat van Olga Arandjelovic van de provincie kiest daarbij bewust voor een faciliterende rol; het brengt bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven in beeld, ontwikkelt ondersteunende (digitale) tools en stimuleert onderlinge uitwisseling van leerervaringen. Ook zorgt het voor de monitoring van de voortgang. De verschillende organisatieonderdelen van de provincie blijven zelf verantwoordelijk voor de nieuwe manier van werken. De eerste resultaten van de nieuwe aanpak zijn al zichtbaar. Pascal Lamberigts adviseert het veranderteam van de provincie Zuid-Holland over strategie, proces en implementatie.

Olga Arandjelovic, Programmamanager Ontwikkeling Omgevingsbeleid: “De komst van de Omgevingswet biedt ook de provincie Zuid-Holland de kans om integraler te werken aan opgaven en slagvaardiger beleid uit te voeren. We kiezen in ons veranderproces voor een organische aanpak; stap voor stap en met respect voor ieders rol versterken we de samenwerking tussen partijen. Die samenwerking moet uiteindelijk echt het verschil gaan maken.

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer