Vorig jaar heeft Nijmegen de ‘European Green Capital Award’ gewonnen omdat de stad goed scoort op duurzaamheid en ambitieus is op het vlak van klimaat, energie, leefbaarheid, slimme mobiliteit en circulaire economie. Maar vooral omdat in Nijmegen duurzame initiatieven vanuit de samenleving zèlf komen. Na steden zoals Hamburg, Stockholm, Kopenhagen, Ljubljana en Essen mag in 2018 voor het eerst een Nederlandse stad de titel ‘European Green Capital’ uitdragen.

Met Nijmegen is voor het eerst ook een middelgrote stad gekozen als duurzaam voorbeeld. Een heel jaar lang moet er veel te zien en te doen zijn in Nijmegen. Er komen grote (inter)nationale conferenties naar de stad en de grote en kleine verhalen over duurzaamheid & groen doen worden zichtbaar gemaakt in stad en regio. Bovendien is Nijmegen in 2018 een living lab voor innovaties. De gemeente wil “Green Capital” samen met de partners in stad en regio op de kaart zetten.

Om de ambities van Nijmegen te helpen waarmaken, werken Pieter van Ree en Maike de Lange aan de ontwikkeling van de organisatie en het programma van Nijmegen Green Capital. Pieter is kwartiermaker voor het inhoudelijk programma van ECG2018 en mag daarvoor een organisatie opzetten. Via een aantal ateliers met het partnernetwerk maakt Maike een evenementenkalender - van megacongres tot wijkhappening - en werkt aan thematische “groene” routes. We hebben een Raad van Advies en een triple helix bestuur opgezet en bouwen een projectbureau op dat van 2018 succes gaat maken. Een belangrijk onderdeel van ons werk is verbinden van partijen en het creëren van gedeeld eigenaarschap rondom projecten.

Contact

Pieter van Ree

Senior Consultant interbestuurlijke samenwerking

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer