Duurzaam Doen wil samen met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, media en overheid de duurzame keuzes leuker en makkelijker maken voor de consument. Duurzaam Doen is gericht op een gedragsverandering van de consument. Doelgroep van Duurzaam Doen zijn mensen die latent geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Duurzaam Doen is een netwerkontwikkeling gestart op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met Milieu Centraal, Natuur & Milieu, de Groene Zaak, Gemeenten Duurzame Ontwikkeling en Sustainable Motion.

Een team van onze Strategie en Management Consultants onder leiding van Renee Zijlstra, heeft in opdracht van het ministerie van IenM het netwerk van Duurzaam Doen verder verbreed en versterkt met specifiek grote B2C bedrijven en startups. Hiervoor zijn meerdere werksessies met bedrijven (o.a. Unilever. Albert Heijn, Intratuin en Philips) georganiseerd over bijvoorbeeld duurzaamheid & marketing en toekomsttrends. Dit heeft geleid tot het ‘Samenwerkingsinitiatief Duurzamer Consumentengedrag’ dat tijdens de Klimaattop op 26 oktober 2016 is getekend door alle partijen. Daarnaast worden aansluitend op de werksessies meerdere Duurzaam Doen Cafés georganiseerd met ontmoetingen voor partijen uit het netwerk en ruimte voor startups en nieuwe initiatieven.

Contact

Alzira Schaap

Consultant - Strategy and Management Consultants

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer