De ambitie van bedrijfsleven en overheden is om te werken naar een samenhangend netwerk van greenports dat via onze mainports verbonden is met de wereld. Dit concept heet ‘Greenport 3.0’. Greenport Holland draagt bij aan de voedselvoorziening en gezondheid van West-Europa, én exporteert wereldwijd tuinbouwkennis en agrologistieke concepten naar megacities. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar wat er nodig is op het vlak van innovatie, ruimtelijke inrichting en logistiek om ‘Greenport 3.0’ en de internationale concurrentiepositie van onze tuinbouw te versterken.

Rondom het concept van ‘Greenport 3.0’ hebben het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de Greenport Overheden samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen een nationale impulsagenda uitgewerkt. De agenda is opgebouwd rondom een aantal doorbraken op netwerkniveau die concrete projecten in de greenports en de mainports helpen versnellen. Alle partijen willen daarmee een impuls geven aan het synchromodaal netwerk, verduurzaming van de productie, aan innovatie en imago.

Pieter van Ree en Cathelijne Hermans hebben het samenwerkingsproces om te komen tot deze impulsagenda begeleid via koersgesprekken in de regio en door topondernemers en topbestuurders bij elkaar te brengen. Binnenkort wordt een “Akkoord van Boskoop” vastgesteld waarmee partijen samen de schouders zetten onder de toekomst van de tuinbouw en sierteelt.

Contact

Pieter van Ree

Senior Consultant interbestuurlijke samenwerking

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer