In Nederland is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor het gebruik van circa 35 procent van het totale energieverbruik en voor circa 30 procent van de totale CO2 uitstoot. Deze percentages kunnen sterk worden teruggebracht door renovatie en investeringen in duurzame energiebronnen. Deze investeringen kunnen bijdragen aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Om deze transitie te bevorderen is de Green Deal Smart Energy Cities opgezet. Dit publiek-private samenwerkingsverband bestaat uit 5 gemeenten, netbeheerders, de topsector Energie en de topsector Creatieve Industrie. Het doel van deze samenwerking is om te komen tot een integrale aanpak die de overgang naar een slimmere en duurzamere energievoorziening in de gebouwde omgeving versnelt. Het onderscheidende aspect van deze aanpak is dat innovatiecoaches en ‘creative producers’ worden ingezet om het technisch-economische, maar ook het sociale aspect van deze transitie evenredig te belichten en te combineren in een doelgerichte aanpak op wijkniveau.

Liesbeth Schipper en Rozemarijn Doornewaard zijn verantwoordelijk voor het programmamanagement van Smart Energy Cities. Zij zorgen ervoor dat de ervaringen uit de verschillende pilotprojecten van de deelnemende gemeenten bij elkaar worden gebracht om zo tot een passende aanpak te komen voor de energietransitie in wijken met verschillende lokale situaties..

Bekijk ook het filmpje van een van de 12 pilotprojecten in de Noorderplantsoenbuurt in Groningen.

Verkoper Kay Geurtse over het pilot project Reimarkt in Enschede: “De resultaten van deze aanpak zijn al zichtbaar. In de komende maand gaat Reimarkt haar 1000ste woning aanpakken.

Contact

Liesbeth Schipper

Leading professional Programme management | Consultant Strategy & Management

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer