In totaal 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben op 23 juni 2016 bestuurlijke overeenstemming bereikt over een vernieuwende Bereikbaarheidsagenda voor de periode 2016-2030. Procesmanager Job van den Berg begeleidde het proces, ondersteund door een team van experts op het gebied van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

De regio kiest voor 'Samen, slim en co-modaal' als principes voor het verbeteren van de bereikbaarheid in het 'daily urban system' van deze economische topregio. Aanleiding voor dit akkoord is het investeringsprogramma ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’, dat tot stand is gekomen na het niet doorgaan van de plannen voor de Ruit rond Eindhoven. Onderdeel van deze afspraken tussen Rijk en Zuidoost-Nederland was dat de regio snel overeenstemming diende te bereiken over haar bijdrage en de bestemming van de financiële middelen die voor de voormalige Ruitplannen waren gereserveerd.

In krap vijf maanden is onder leiding van een bestuurlijke werkplaats ‘Mobiliteit en Innovatie’ naar dit akkoord toegewerkt. Daarbij is nauw samengewerkt met maatschappelijke stakeholders en met de Provincie Noord Brabant. Essenties van het akkoord zijn de uitwerking van co-modale maatregelenpakketten voor belangrijke regionale relaties, een schaalsprong voor fiets, OV en knooppunten in het stedelijke netwerk en de ontwikkeling van een landingsplaats voor initiatieven voor slimme mobiliteit, waarin marktpartijen, gebruikers en overheid elkaar uitdagen om versnelling en opschaling te bereiken van innovaties. Ook zijn afspraken gemaakt over meefinanciering door de regiogemeenten op basis van adaptief en meerjarig programmeren van maatregelen. In een vervolg hebben we samen met een ambtelijk kwartiermaker de uitwerking van de governance, organisatie en financieringsstrategie van het akkoord begeleid.

Voor gedeputeerde mobiliteit van Brabant Christophe van der Maat betekende het akkoord een belangrijke bijdrage aan zijn voornemen om de meerjarige samenwerking tussen Provincie en regio's in Brabant op een nieuwe leest te schoeien.

Contact

Job van den Berg

Senior Consultant Governance & Sustainability

Amersfoort, NL

Lees meer Lees meer