3 apr 2018

Binnen de SMC Academy ontwikkelen en verbeteren wij onze klanten, partners en collega’s door samen te leren en te experimenteren. Onlangs hebben we samen met de Radboud Universiteit en de gemeente Nijmegen de Triple Helix in de praktijk gebracht.

Voor het tweede jaar op rij hebben we masterstudenten Spacial Planning begeleid en een uitdagende casus voorgelegd, in het kader van het studieblok Urban Innovation Space. De casus betreft een deel van de stad Nijmegen, Oud West en omgeving, waar uiteenlopende opgaven en ambities een uitdaging vormen. Denk aan ruimtelijk-economische opgaven, energietransitie, duurzame mobiliteit, integratie en sociale cohesie.

Voorstel voor ontwikkelstrategie

De studenten kregen de opdracht om in een periode van drie weken met een voorstel, in de vorm van een offerte, voor een ontwikkelstrategie te komen voor het gebied waarin minimaal drie opgaven of ambities waren geïntegreerd. Daarbij moest ook worden nagedacht over projectmanagement, stakeholders en risico’s; aspecten die in de praktijk een belangrijke rol spelen in projecten.

Uitleg casus | Royal HaskoningDHV

Onderdeel van het programma was een bezoek van de studenten aan ons kantoor in Nijmegen waar ze werden ontvangen in de iRoom. Naast een kennismaking met het bedrijf en de introductie van de casus gaven de Strategie en Management Consultants Hans Büchi en René Idema gastcolleges over Tendering en Strategy Development. De gemeente Nijmegen verzorgde een gebiedsexcursie en ontvangst in het gemeentehuis waar de studenten in gesprek kwamen met de wijkmanager.

Declaration of Honour

Zeven groepen studenten presenteerden aan het eind van de drie weken om beurten hun voorstel aan een beoordelingscommissie met vertegenwoordigers van gemeente, universiteit en Royal HaskoningDHV en kregen feedback op hun voorstellen. De opstellers van het beste voorstel werden beloond met een Declaration of Honour en een mooie beker.

Met de gemeente Nijmegen wordt een bijeenkomst voorbereid waarin de drie beste teams hun voorstellen kunnen presenteren en te inspireren om te werken met gebiedsgerichte ontwikkelstrategieën.

Katrin Bruchmann, masterstudent aan de Radboud Universiteit:
“Door kennis over strategie ontwikkeling en aanbesteding met ons te delen, leverde Royal HaskoningDHV ons relevante input en bood ons daarmee een goede ondersteuning bij het opstellen van onze eigen integrale ontwikkelingsstrategie. Daarnaast was het heel nuttig en leerzaam om tijdens feedback momenten ook de zichtwijze vanuit de praktijk te horen.”

Andere reacties in de evaluatie waren:
“It was a good introduction to real life work of planners. Very motivating!”

“Excellent for advice and feedback.”

Impressie startdag | Royal HaskoningDHV

Contact

Hans B├╝chi

Procesmanager integrale vraagstukken

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer

Alzira Schaap

Consultant - Strategy and Management Consultants

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer