25 jan 2018

Het programma Smart Energy Cities ontwikkelt een integrale procesaanpak voor de verduurzaming van wijken: een routekaart met aandacht voor de technische mogelijkheden en effectieve investeringen, gekoppeld aan interventies om bewoners in wijken versneld in beweging te krijgen. Onlangs heeft het innovatieprogramma in een werksessie laten zien hoe onder andere in Rotterdam en Groningen een wijk versneld kan worden verduurzaamd. Via www.smartenergycities.nl , workshops en door het opleiden van ‘energieke procesbegeleiders’ worden de ontwikkelde tools, inzichten en ervaringen breed beschikbaar gemaakt.

Liesbeth Schipper, Programmamanager van Smart Energy Cities vanuit Royal HaskoningDHV: “We merken dat er heel veel behoefte is aan een integrale aanpak vanuit gemeenten zoals die in dit programma wordt ontwikkeld. Maar wat ook belangrijk is: wij leggen de ervaringen en inzichten vast en maken die beschikbaar voor anderen; essentieel voor een snelle opschaling.”

In de werksessie vertelde Lydia Hameeteman, Project Manager Duurzaam van de Gemeente Rotterdam, dat de aanpak van Smart Energy Cities van meerwaarde is om de bewoners van de wijk Reyerdijk goed te informeren en mee te krijgen in het proces, gekoppeld aan de ontwikkeling van de businesscase voor een warmtenet. Zij geeft ook aan dat de structuur van het programma het mogelijk maakt snel kennis te delen tussen de gemeenten.

Jasper Tonen van de gemeente Groningen heeft uitgelegd hoe het integrale Smart Energy Cities team in Groningen aan de slag is binnen de Noorderplantsoenbuurt. De innovatiecoach onderzoekt daar onder andere financieringsmogelijkheden en de creative producer is aan de slag met het betrekken van de bewoners bij de plannen van de gemeente.

Na de introductie en de presentaties van Rotterdam en Groningen zijn de deelnemers van de werksessie interactief aan de slag gegaan met de verduurzaming van de wijken waarin zij zelf wonen, om zo meer kennis op te doen van de Smart Energy Cities aanpak voor de energietransitieop wijkniveau.

Voor meer informatie over deze aanpak kunt u terecht op de website van Smart Energy Cities.

Smart Energy Citi(z)e(n)s tekening | Royal HaskoningDHV

Logo Smart Energy Cities | Royal HaskoningDHV

Contact

Liesbeth Schipper

Leading professional Programme management | Consultant Strategy & Management

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer

Rozemarijn Doornewaard

Adviseur strategie en management

Amersfoort, NL

Lees meer Lees meer

Meer informatie