26 jun 2018

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk, gedeputeerde Dennis Straat en de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben het startschot gegeven voor een nieuwe, programmatische aanpak van de opgaven voor wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid in de Metropoolregio Utrecht. Met de vaststelling van het ‘Programmaplan U Ned’ willen rijk en regio zorgen voor een bereikbare, gezonde groei in deze regio. Pascal Lamberigts van Royal HaskoningDHV werkte als Kwartiermaker van de Regio, samen met de Kwartiermaker van het Rijk Michael van de Paverd én een team van Rijk en Regio, aan de ontwikkeling van dit programma.

Voor bereikbare, gezonde groei in de Metropoolregio Utrecht

"De stad en de omliggende regio zijn heel erg populair", zegt gedeputeerde Dennis Straat, belast met de portefeuille ruimtelijke ordening bij de provincie Utrecht. De verwachting is dat Utrecht (nu ruim 345.000 inwoners) de komende jaren groeit naar een bevolking van 410.000. Dit betekent dat er tot 2040 ruim 122.000 woningen worden gebouwd, waarvan het grootste deel in en rond de stad Utrecht. Ook de werkgelegenheid in de provincie neemt stevig toe, tot 2050 met ongeveer 100.000 banen.

Dit heeft grote gevolgen voor de mobiliteit, het wordt nog drukker op fietspaden, op de weg en in de trein, tram en bus, wat resulteert in flinke knelpunten. "Zulke heftige aantallen extra inwoners kun je niet vervoeren met het huidige mobiliteitssysteem", zegt wethouder Lot Van Hooijdonk.

Beide bestuurders zien een toekomst voor zich waarin de vraag naar mobiliteit beter is verspreid, innovatieve mobiliteitsdiensten zijn ontstaan en een ´ringmodel´ van woon- en werklocaties, multimodale overstappunten en betere fiets- en OV-verbindingen zijn ontwikkeld.

Impuls in vernieuwende samenwerking rijk, regio en samenleving

In navolging van de Metropoolregio´s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag is er nu ook een programma voor de Metropoolregio Utrecht. Dit past in de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) die door het Rijk is ingezet. Opgavegericht en gebiedsgericht samenwerken op basis van wederkerigheid zijn daarin kernelementen.

Programma U Ned

In het Programmaplan U Ned zijn de agenda en de wijze van samenwerking uitgewerkt. Het bevat onder meer de ambities, kernopgaven en doelen, een beeld van de gewenste ontwikkelrichting en een Projectenportfolio met concrete acties en maatregelen. Ook zijn de principes en de vorm waarmee rijk en regio met alle partners in de regio willen gaan samenwerken vastgelegd. Alle mogelijke oplossingen en alle partijen zullen nodig zijn, om de forse groei samen te laten gaan met een afname in CO2-emissies en verbetering van de luchtkwaliteit en verblijfskwaliteit. De ambities van het Programma U Ned zijn groot.

Gedeeld Eigenaarschap

Onze invulling van het kwartiermakerschap hebben we gebaseerd op de principes van ‘Gedeeld Eigenaarschap’, naar het gelijknamige boek dat we in 2015 hebben uitgebracht. Kern daarvan is opgavegericht samenwerken, met een open en adaptieve agenda en op basis van gelijkwaardige verhoudingen. De samenwerkingsprincipes die in het Programmaplan zijn opgenomen, geven daaraan invulling.

"Het hanteren van die principDe samenwerkingsprincipes die in het Programmaplan zijn opgenomen, geven daaraan invulling. "Het hanteren van die principes is zowel voor Rijk als Regio nog nieuw. Maar het vertrouwen in elkaaes is zowel voor Rijk als Regio nog nieuw. Maar het vertrouwen in elkaar is gegroeid om samen een volgende, succesvolle stap in de samenwerking én uitvoering van maatregelen en projecten te kunnen maken", aldus Pascal Lamberigts.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Pascal Lamberigts of Rozemarijn Doornewaard.

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer
Toon meer contacten