19 jan 2018

Nijmegen is, als eerste Nederlandse stad, door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital en mag zich een jaar lang de duurzame hoofdstad van Europa noemen. Van 19 tot en met 21 januari vierde de stad de officiële opening van het themajaar met de overdracht van deze titel door Essen (Duitsland) aan Nijmegen en een driedaags duurzaamheidsfestival. Dat festival – de Wondertuin – trok bijna 11.000 bezoekers, veel meer dan verwacht. Pieter van Ree en Maike de Lange, Strategie en Management Consultants bij Royal HaskoningDHV, waren in 2017 reeds betrokken bij de voorbereidingen van Green Capital en blijven ook dit jaar leiding geven aan het inhoudelijk programma en de organisatie daarvan. Tijdens het openingsweekend hadden zij de rol van festivaldirecteur en vulden ook podiumrollen in, zoals het interview met Jan Terlouw.

Onthulling Nijmegen winner European green capital | Royal HaskoningDHV

Foto: De officiële Handover Ceremony met van links naar rechts: Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, Burgemeester van Essen Thomas Kufen, Eurocommissaris voor milieu, maritieme zaken en visserij Karmenu Vella, Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven-van der Meer. Fotograaf: Marco Ruiz

Vergroening en verduurzaming

Nijmegen volgt in het rijtje van onder meer Stockholm, Hamburg, Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen (na Nijmegen is Oslo in 2019 Green Capital) en heeft de titel verdiend door jarenlang hard te werken aan vergroening en verduurzaming. Volgens de Europese jury is Nijmegen als geen ander in staat om inwoners, bedrijven en overheid bij elkaar te brengen onder de gezamenlijke noemer van een groene stad. Daardoor lukt het Nijmegen (als kleinere Europese stad in het rijtje winnaars) toch om bijzondere prestaties neer te zetten. Dat is een goed voorbeeld voor de vele middelgrote steden die Europa telt.

Projectdirectie

Pieter van Ree, Strategie en Management Consultant (SMC) bij Royal HaskoningDHV, is vanaf eind 2016 verbonden aan European Capital 2018 voor de organisatie en het inhoudelijke programma. Ook komend jaar helpt hij, samen met collega Maike de Lange, de gemeente om projecten en activiteiten rondom de thema’s slimme mobiliteit, circulaire economie, gezondheid & groen, energietransitie en klimaatadaptatie te coördineren.

Uitnodiging Wondertuin | Royal HaskoningDHV

Er is twaalf maanden lang aandacht voor de verduurzaming van steden in Nederland en de rest van Europa. Met congressen, publieksactiviteiten, duurzame evenementen en showcases staat Nijmegen, mede namens Nederland, model voor de verandering van verstedelijkte gebieden in Europa. Nijmegen gaat in 2018 een aantal voorbeeldprojecten uitvoeren die ook na het themajaar voor legacy zorgen.

“Een belangrijk deel van onze opdracht is om het partnernetwerk verder uit te bouwen, een bestuur en een werkorganisatie in te richten en de vele initiatieven in goede banen te leiden. Gedeeld eigenaarschap van gemeente en maatschappelijke partijen is het sleutelbegrip. De gemeente wil zich ook na 2018 samen met haar inwoners blijven inzetten om het duurzaamheidsbeleid naar een hoger niveau te tillen en de stad te blijven die groen denkt en groen doet”, aldus Pieter van Ree.

Contact

Pieter van Ree

Senior Consultant interbestuurlijke samenwerking

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer

Maike de Lange

Strategie en management consultant

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer