21 dec 2017

Gepubliceerd in: Water Governance / Auteurs: René Idema & Linda Bruin

De watersector heeft de ambitie uitgesproken een zichtbare bijdrage te willen leveren aan nationale doelen voor klimaat en energie: in het Klimaatakkoord, het Energieakkoord en een Green Deal. De waterschappen zijn al aardig op weg, met in 2013 een duurzame productie van zo'n 27,5% van het energieverbruik en een ambitie van 40% in 2020. In dit artikel kijken we ver vooruit naar de uitdagingen voor het Nederlandse waterbeheer en haar rol in de energietransitie richting 2045. Met een stevige rol voor Data en Digital schetsen we drie prikkelende scenario’s en twee bestuurlijke keuzen die bepalend zijn voor de in te slagen richting en investeringen.

Contact

René Idema

Leading professional Energietransitie en Stakeholder engagement

Lees meer Lees meer