23 mrt 2020

Evenementen kunnen zorgen voor levendige netwerken tussen professionals en liefhebbers. Ze geven nieuwe betekenis en versnellen innovaties. Onze ‘Eventwijzer’ reikt een eenvoudige route aan voor het bedenken en uitvoeren van events die een blijvende impact hebben. Voor iedereen die een evenement wil gaan opzetten voor een maatschappelijke opgave!

De Eventwijzer is ontwikkeld op basis van onze ervaringen en die van anderen met het vormgeven van events zoals Nijmegen Green Capital, Duurzame Dinsdag, Initiatief Bewust Bodemgebruik en IBA Parkstad. De kern van de Eventwijzer is een route met wegwijzers naar een succesvol evenement. Dat kan een festival zijn, een jaarlijks congres, een themajaar of een expositie. Tijdens het landelijke PGM Open Congres van 6 februari is extra aandacht besteed aan de Eventwijzer.

Evenementen als alternatief beleidsinstrument

Het gaat om evenementen die bewustwording en gedrag beïnvloeden, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, of regionale ontwikkeling. Ze zijn geen doel op zich maar een bewust ingezet instrument om beleid te ontwikkelen of uit te voeren. De route begint bij de waarom-vraag: Wat is de gedeelde ambitie en welke legacy wil je creëren? Daarna staat de Eventwijzer stil bij het hoe: de kernwaarden van waaruit je een programma voor het evenement organiseert. Pas dan komt het wat: geplande acties en improvisatie.

Op zoek naar de persoonlijkheid van een event

Steeds opnieuw toets je tijdens de route of de ambities en kernwaarden nog terug te vinden zijn in de uitwerking. Langs 12 ‘wegwijzers’ gaat de Eventwijzer in op zaken als het verbinden van de ‘founders’, het ontwikkelen van een ‘persoonlijkheid’ voor een event, het neerzetten van een topteam en het vertellen van grote en kleine verhalen. Tenslotte bespreken we voorbeelden aan de hand van interviews en essays, want aldoende leert men!

We nodigen iedereen uit deze Eventwijzer te lezen of er doorheen te bladeren. Geef je reactie via e-mail, laat weten waar jij mee bezig bent en ga aan de slag!

De Eventwijzer is de 7e uitgave in de Strategiereeks, uitgebracht door de Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV. Eerder verschenen uitgaven over onder meer Programma in zicht, Lerend evalueren en Rollen kiezen.

Contact

Pieter van Ree

Senior Consultant interbestuurlijke samenwerking

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer
Toon meer contacten