Pascal LamberigtsPascal Lamberigts
Directeur SMC | Strategie en Management Consultants
Senior-adviseur interbestuurlijke samenwerking 
CellPhone+31 6 22 37 86 65 
mailpascal.lamberigts@rhdhv.com 
LinkedInLinkedIn
“Ik begeleid organisaties bij het maken van strategische keuzes en bij een consistente vertaling daarvan in sturingsfilosofie, rolopvatting en instrumentarium. In mijn advisering combineer ik mijn kennis en vaardigheden in beleid- en sturingsvraagstukken met mijn eigen praktijk ervaringen als hoofd van een adviesgroep management consultants. Mijn doel is om mensen resultaten te laten bereiken, die als hun eigen resultaten worden gezien. Ik ben in staat me daarvoor weg te cijferen, maar houd graag de regie op het proces waarin die resultaten bereikt kunnen worden. Dienstbaar, mensgericht en effectief!”

Rob Bonte
Rob Bonte
Procesmanager en facilitator samenwerkingsprocessen
CellPhone
+31 6 51 38 69 49 
mail
rob.bonte@rhdhv.com 
LinkedIn
LinkedIn
“Ik begeleid besluitvormings- en kennisuitwisselingsprocessen op het gebied van water, milieu en ruimtelijke ordening. De bijeenkomsten die ik faciliteer zorgen voor verbinding tussen mensen en organisaties. Ik zorg voor een goede sfeer, ik ben resultaatgericht en zo ontstaat draagvlak voor vervolgstappen. Ik werk voor waterschappen en provincies en faciliteer ook internationale kennisuitwisselingen in het kader van Interreg-programma’s op het gebied van klimaatadaptatie. Voor mijn klanten ben ik vaak gesprekspartner bij hun strategische keuzes.”

 Rob van TilburgRob van Tilburg 
Marktteamleider Duurzaam Ondernemen
Senior-adviseur strategie en duurzaamheid private sector
CellPhone
+31 6 50 21 34 43
mail
rob.van.tilburg@rhdhv.com
LinkedIn
LinkedIn
“Mijn professionele loopbaan richt zich op de uitdagende rol van de private sector in de adressering van maatschappelijke opgaven. Als medegrondlegger van de adviesgroep duurzaam ondernemen van Royal HaskoningDHV adviseer ik sinds 1999 grote Nederlandse ondernemingen bij het vormen en waarmaken van hun maatschappelijke strategie. Het combineren van waardecreatie voor de onderneming met maatschappelijke contributie staat daarbij centraal, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Eind 2012 verscheen mijn boek ‘Duurzaam ondernemen waarmaken’. Op basis van dit boek verzorgen wij regelmatig incompany trainingen.”

 Marco VergeerMarco Vergeer
Bestuurskundig en milieukundig adviseur
CellPhone
+31 6 51 08 83 37
mail
marco.vergeer@rhdhv.com
LinkedIn
LinkedIn
“Ik werk als bestuurskundige bij de Strategie- en Management Consultants (SMC) van Royal HaskoningDHV aan de ondergrond. Ik leg verbindingen. Tussen mensen. Tussen de activiteiten boven en onder het maaiveld. Tussen disciplines. Tussen overheden.  Mijn werk komt voort uit mijn fascinatie voor de kracht en de kwetsbaarheid van het bodem- en watersysteem. Binnen het maatschappelijk Initiatief Bewust Bodemgebruik en tal van andere projecten mag ik hier aan werken.”

Pieter van Ree
Pieter van Ree
Leading professional interbestuurlijke samenwerking
CellPhone
+31 6 52 38 23 33 
mail
pieter.van.ree@rhdhv.com
LinkedIn
LinkedIn
“Ik help strategische vraagstukken hanteerbaar te maken en ben goed in het opbouwen van consensus via dialoog. Ik heb snap van ruimte, economie & ecologie en jarenlange ervaring bij regio en rijk. Vaak ben ik het oliemannetje bij ingewikkelde bestuurlijke samenwerkingen en bij arrangementen van overheid met marktpartijen of maatschappelijke partners. Klantvertrouwen is voor mij erg belangrijk: samen een slim proces ontwerpen en samen aan de slag. Ik doe het goed in schaduw, maar ook in de volle zon. Ben een veelgevraagd dagvoorzitter en heb daar ook plezier in.”

 René IdemaRené Idema 
Senior Partner Strategie en Management Consultants
CellPhone
+31 6 22 42 10 99
mail
rene.idema@rhdhv.com
LinkedIn
LinkedIn
“Ik ben ‘founding father’ van SMC. De Strategie en Management Consultants van RHDHV. De Yin en Yang van ons bedrijf. Ik werk nu als ‘man met de grijze haren’ in het veld. Focus op energietransitie, duurzaam en alliantievorming. Strategieontwikkeling, businesscase, stakeholderengagement. Wat bedacht en afgesproken is waar maken. Was een gelukkig man met een opdracht voor alliantievorming rond warmtekoudevoorziening in Rotterdam. Goed om te zien dat stakeholders met uiteenlopende belangen echt trots zijn op wat we samen hebben bereikt. Met handtekeningen van CEO’s en wethouders onder ons werk. Ik ben in staat om een ontspannen sfeer te creëeren in een groep. Voel individuele behoeften en belangen aan, speel daar op in. Kortom: grijze haren, energie en een knipoog!”

Maike de Lange Maike de Lange
Consultant strategie en management
CellPhone
+31 6 21 57 66 61
mail
maike.de.lange@rhdhv.com
LinkedIn
LinkedIn
“Ik verbind overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar. Ik zorg ervoor dat mensen zich betrokken en gehoord voelen - de basis voor een goede (bestuurlijke) samenwerking. De processen die ik begeleid gaan over duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling. Ik werk aan duurzaamheidsstrategieën, visies, nieuwe partnerschappen, actieagenda’s en business cases. Ik stel de juiste vragen op het geschikte moment, luister aandachtig, analyseer, organiseer en faciliteer workshops. Ik ben strategisch én actiegericht. Met mijn inlevingsvermogen, enthousiasme, humor, kennis en gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen beweeg ik mensen in de juiste gezamenlijke richting.”

 Renée ZijlstraRenée Zijlstra
Consultant
CellPhone+31 6 12 96 53 32
mailrenee.zijlstra@rhdhv.com
LinkedInLinkedIn
“Een duurzamere samenleving is mijn ideaal. Hiervoor moet nog veel veranderen. Gelukkig broeit er veel in Nederland; Nederland vernieuwt van onderaf met zelforganisatie. Hoe zorgen we ervoor dat alle vernieuwende ideeën werkelijk doorbreken? Door verbindingen te leggen tussen maatschappelijke energie uit de samenleving, overheid, kennis en bedrijven. Mijn grootste kracht en passie liggen in het organiseren van deze verbindingen in bijvoorbeeld een nazomercollege Boer, Bankier en Burger, een schaliegasdialoog, een ambassadeursbijeenkomst van het initiatief Bewust Bodemgebruik met Irene van Lippe-Biesterfeld of in het ontwikkelen en toepassen van een wijk- en stakeholderbenadering.”

Bert Groffen
Bert Groffen
Senior-adviseur ruimte, water en milieu 
CellPhone+31 6 53 64 97 35 
mailBert.groffen@rhdhv.com 
LinkedInLinkedIn
“Ik ben ‘uw beste tweede man’. Ik kan zaken snel overzien en vertalen in resultaat. Dat resultaat bereiken met een groep mensen, is mijn kracht. Begeleidend en enthousiasmerend. Luisterend en invoelend. Niet dominant, maar wel vasthoudend als het nodig is, in een zorgvuldig proces met stakeholders, ambtelijk en bestuurlijk, op zoek naar consensus.  Ik sta graag voor de groep. Daar haal ik energie uit. Als professional, in bijeenkomsten en workshops, én als amateurmuzikant. Ik doe dit werk al ruim 20 jaar, binnen het domein van ruimte, water en milieu. De inhoud wisselt, mijn vaardigheden zijn de constante factor.”

Christiaan Elings
Christiaan Elings
Consultant water, milieu en ruimte in deltagebieden wereldwijd
CellPhone+31 6 21 57 76 20
mailchristiaan.elings@rhdhv.com 
LinkedInLinkedIn
“Binnen Royal HaskoningDHV houd ik me bezig met de zachte kant van projecten: het stroomlijnen en begeleiden van complexe besluitvormingsprocessen, strategie- en beleidsontwikkeling en programma- en stakeholdermanagement. En dat in projecten op het raakvlak van stedelijke of regionale ontwikkeling, watermanagement, overstromingsbeheer en milieu. Ik werk nationaal én internationaal, de laatste jaren vooral in Zuidoost Azië. Zo pas ik de in Nederland opgedane ervaringen in bijvoorbeeld waterbeheer, MIRT of ‘Sneller & Beter’ toe in grote stedelijke hoogwaterbeschermingsprojecten in Jakarta en Ho Chi Minh City. Dat is mijn ding; écht iets bijdragen aan deze wereld!"

 Jarit van de VischJarit van de Visch
Consultant publiek-private samenwerking
CellPhone+31 6 55 68 41 85
mailjarit.van.de.visch@rhdhv.com
LinkedInLinkedIn
“Water heeft mijn passie. Ik help watervraagstukken verder met bedrijfskundig advies. Hierin  ontmoet techniek de belangen van stakeholders en shareholders. Met de business case faciliteer ik de ontmoeting, een business case met aandacht voor financiën, techniek én belanghebbenden. Als het vraagstuk complex is, met meerdere oplossingsrichtingen en partijen, kom ik het best tot mijn recht. Met mijn nieuwsgierigheid, kritische blik en analytisch vermogen dring ik door tot de essentie. Door een breed scala aan bedrijfskundige opdrachten - financieel, economisch en organisatorisch - heb ik mij ontwikkeld tot de expert die oplossingen ziet en kan vertalen in een praktisch antwoord.”

Loes Holtmaat
Loes Holtmaat
Junior consultant urban development
CellPhone
+31 6 19 14 04 96
mail
loes.holtmaat@rhdhv.com
LinkedIn
LinkedIn
“Als enthousiaste consultant heb ik een brede interesse in projecten waarbinnen de fysieke leefomgeving een belangrijke rol speelt. Daarnaast hecht ik veel waarde aan de wereld en mensen om me heen, aspecten zoals duurzaam ondernemen spelen een steeds grotere rol, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Hierbij kijk ik verder dan de gestelde grenzen en ga ik graag uitdagingen aan. Door mijn frisse blik, analytisch- en organisatorisch vermogen lever ik een bijdrage aan projecten in zowel de private als publieke sector.”

 Liesbeth SchipperLiesbeth Schipper
Senior-adviseur programmamanagement en transities
CellPhone
+31 6 22 51 75 49
mail
liesbeth.schipper@rhdhv.com
LinkedIn
LinkedIn
“Ik ben een ervaren programmamanager en adviseer daarnaast over de ontwikkeling en organisatie van programma’s en veranderopgaven, met name gericht op energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ik analyseer de kansen en zie de verbanden. Dat kan alleen vanuit een sterke focus op (programma)doelen en op succes. Ik heb oog voor alle schaalniveaus: van het kleine experiment tot het grotere geheel van regels en cultuur. Ik schakel graag tussen bestuurders en experts en voel me thuis bij overheden en bedrijfsleven. Ik ben hoofdauteur van twee uitgaven in onze strategiereeks; ‘Nieuwe Ruimte’ over veranderprincipes en ‘Programma in zicht!’ over programmamanagement.”

Linda Bruin
Linda Bruin
Adviseur beleid en bestuur
CellPhone
+31 6 21 57 73 20
mail
linda.bruin@rhdhv.com
LinkedIn
LinkedIn
“Samen met klanten en collega’s werk ik graag aan complexe vraagstukken in de fysieke leefomgeving, met een focus op ruimte en water, zoals het Deltaprogramma, MIRT en regionale samenwerking. Ik heb mij ontwikkeld tot een allround adviseur op het gebied van strategisch beleidsadvies, procesmanagement en strategie¬ontwikkeling. Met aandacht en betrokkenheid breng ik processen op gang en zorg voor rust en overzicht. Vanuit mijn pragmatische houding staat het uiteindelijk resultaat voorop. Daarbij verbind ik inhoud met stakeholders en lange termijn ambities met korte termijn acties. Ik kan altijd leunen op mijn gedegen analyse, uitstekende redactionele vaardigheden en bestuurlijke antenne.”

 Job van der BergJob van den Berg
Leading professional governance en sustainability
CellPhone
+31 6 54 24 50 26
mail
Job.van.den.berg@rhdhv.com
LinkedIn
LinkedIn
“Ik ben Leading professional voor governance en sustainability. Verbinder, facilitator en mediator, organiseren van interdisciplinariteit, begeleiden van bestuurlijke processen en (nieuwe) vormen van samenwerking zijn kernbegrippen in mijn werk. Ik heb een uitgebreide internationale praktijkervaring in complexe plan- en besluitvormingsprocessen voor ruimtelijke planning, gebouwde omgeving, mobiliteit en waterbeheer. Ik beschik over een uitgebreid maatschappelijk netwerk. Ik ben een ervaren dagvoorzitter en leerbegeleider. Zelf ontwikkelde ik een training Professioneel Faciliteren van werkbijeenkomsten met stakeholders en interdisciplinaire projectteams. Als medeontwikkelaar en erkend begeleider pas ik de Mastercirclemethode toe, gericht op het versnellen en verdiepen van meesterschap in complexe veranderopgaven.“

 Cathelijne Hermans | Royal HaskoningDHVCathelijne Hermans
Senior Adviseur Strategie en Management
CellPhone
+31 88 348 16 72
mail
Cathelijne Hermans
LinkedIn
LinkedIn
“Ik heb ruime ervaring met strategie- en beleidsontwikkeling in een complexe politiek-bestuurlijke context rondom grootstedelijke uitdagingen op het gebied van economie, mobiliteit en duurzaamheid. Mijn expertise ligt in interim- en programmamanagement van verschillende publiek-private samenwerkingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Ik ben overtuigd van de meerwaarde van het combineren van inhoud en proces, waarbij ik mensen en agenda’s weet te verbinden door mijn daadkracht, authentieke stijl, heldere communicatie, energie en enthousiasmerend vermogen.”