Je ziet de worsteling van organisaties om in te spelen op de moderne hectiek van steden in ontwikkeling en mobiliteit. Het samenwerken kan zo veel beter en effectiever als we het proces beter inrichten en uitvoeren en top-expertise op de juiste momenten een plek geven. Jij wilt daarin het voortouw nemen.

De opgave
Nederland staat voor een belangrijke opgave. Op het gebied van ruimte en bereikbaarheid, energie, klimaat en wonen.  Deze opgaven worden vormgegeven in bijvoorbeeld onderzoeken, MIRT-verkenningen, (gebieds)visies en programma’s. Het verder brengen hiervan  vraagt om een procesmatige aanpak waarbij technische ontwikkeling, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak en haalbaarheid meer dan ooit samen komen. 

Jouw rol
Als ondernemende project- en procesmanager verdiep jij je in deze opgaven:

 • Hoe de belangen zich onderling verhouden en kom je met ideen over hoe we dit kunnen aanpakken;
 • Hierbij werk je samen met onze strategy consultants, onze technische specialisten op het gebied van ontwerp en realisatie, de omgevingswet of andere specialisten;
 • Vanuit het proces en de inhoud zoek je pro-actief de dialoog tussen stakeholders en hun verschillende belangen.

Vanuit onze organisatie ben je de ‘trekker’ en medeschrijver van offertes.  Je bouwt je netwerk uit en draagt actief bij aan de versterking van onze positie op één of meerdere van de genoemde thema’s.

Jouw profiel
Voor deze functie zijn we op zoek naar ‘karakters’; mensen die niet afwachten, maar actief het verschil kunnen maken in het verkrijgen van opdracht en het op tactische wijze kunnen sturen in de projecten met complexe settings.

Je hebt zeker 10 jaar ervaring met dergelijke opgaven binnen de adviesbranche of (semi) overheidsinstanties en bent aantoonbaar in staat om professionals van verschillende disciplines samen de oplossing te laten vinden. Je bent niet de technisch specialist maar snapt waar het inhoudelijk om gaat.

Dit vul je aan met: 

 • Ervaring op één of meerdere van de genoemde thema’s met ervaring in het uitdenken, bijsturen van MIRT verkenningen, omgevingsvisies, onderzoeken  binnen gemeentes, provincies, rijksoverheid;
 • Deze ervaring heb je opgedaan in een rol als procesmanager, programma manager,  of consultant;.
 • Een relevant netwerk in de markt.

Ons aanbod 
Je wordt onderdeel van een organisatie die samen met anderen echt een positief verschil wil maken in de wereld, enhancing society together noemen we dat. Omdat een we een onafhankelijk, niet beursgenoteerd adviesbureau zijn, kunnen we onze eigen koers varen, zetten we sterk in op innovatie en vooral de ontwikkeling van onze mensen. We kennen weinig hiërarchie, behandelen elkaar als gelijkwaardig omdat wij zo samen het verschil kunnen maken. Dit vullen we aan met onder andere:

 • Een goede eigen pensioenregeling
 • ANW-hiaat verzekering
 • Persoonlijk budget bijvoorbeeld als extra salaris of vrije dagen
 • Winstdelingsregeling
 • Een vrij in te vullen rol met internationale ontwikkelmogelijkheden
 • Flexibele werkmogelijkheden
 • Een passende mobiliteitsoplossing

Ga met ons het gesprek aan!
Voel jij je thuis in een informele gedreven omgeving die voortdurend gericht is op de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden van jezelf en van je collega’s?

Vergroot dan jouw impact op het snijvlak van Leefomgeving en Mobiliteit in Nederland. Boek samen met klanten, partners en collega’s vooruitgang op deze thema’s en bel voor meer informatie of een afspraak met  Frank Legters, Director Business Unit Transport & Environment (06-51229401) of Lisanne van Ophem, recruiter via 088 3485034  of stuur je cv of LinkedInprofiel in met een motivatie via de sollicitatiebutton.