Jouw strategisch inzicht, passie voor samenwerking en resultaatgerichtheid zorgen voor een effectieve invulling van de energietransitie in Nederland. 

Als SMC | Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV creëren en begeleiden wij samenwerkingen tussen organisaties in beleid, programma's en processen. Met het doel effectief bij te dragen aan maatschappelijke transities op het gebied van energie en klimaat, ruimte en bereikbaarheid en verduurzaming van de economie. Gedreven vanuit onze visie op samenwerking  ‘Gedeeld Eigenaarschap’ ontwerpen, begeleiden en organiseren onze professionals vernieuwende samenwerkingsprocessen tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

Jouw focus ligt op het vorm geven van nieuwe en effectieve samenwerkingen in regio’s bij urgente opgaven binnen de energietransitie in een veranderende dynamiek tussen overheid, bedrijfsleven en burgers en het actief bijdragen aan de volgende groei-fase van onze adviesgroep.

Wat je gaat doen

 • Je begeleidt overheden en energiebedrijven in visie-, strategie- en samenwerkingstrajecten, met name op het gebied van bovenlokale en regionale energiestrategieën en nationale programma’s op het gebied van de energietransitie;
 • Je helpt publiek-private samenwerkingsverbanden in het opzetten en begeleiden van programma’s, leertrajecten en regionale samenwerkingsprocessen;
 • Je bent facilitator of voorzitter van politiek-bestuurlijke en ambtelijke werksessies en publiek-private stakeholderdialogen;
 • Je hebt een actieve rol in de acquisitie, business- en netwerkontwikkeling binnen onze bedrijfsbrede valueproposities voor energie, met name in de Randstad;
 • Je bent actief in multidisciplinaire projectteams in diverse domeinen van de energietransitie: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw;
 • Naast het werkveld Nederland werk je incidenteel ook aan buitenlandse opdrachten.

Behalve jouw strategisch inzicht en passie voor het werken met mensen heb je een kritische blik op de wijze waarop een werkbare samenwerking tot stand komt: Jij stopt pas als de ‘deal’ rond is en alle partijen samen een stap verder hebben gezet. Een typerend kenmerk van onze groep. Onze opdrachtgevers herkennen onze resultaten en waarderen onze mensgerichte benadering om die te bereiken.

Eerder hebben we al succesvol mogen bijdragen aan uitdagende en maatschappelijk betekenisvolle opdrachten, zoals diverse Regionale Energiestrategieën, Regionale warmtestructuren, het Nationaal Programma Energiehoofdstructuur, het Programma Smart Energy Cities, het Landelijk Kader voor de Startmotor, etc. Maar nu zijn we op zoek naar jou; een ervaren consultant om onze volgende groei-fase verder vorm te geven.

Wat bieden wij jou

 • Je werkt samen in een professionele en collegiale organisatie, in een cultuur gebaseerd op de principes van een netwerkorganisatie, waaronder samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, ondernemerschap en ‘investeren in elkaar’.
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team van circa 40 directe collega’s met een brede en ruime ervaring op het gebied van management en legal consultancy, en met een voortrekkersrol binnen Royal HaskoningDHV in de samenwerking met inhoudelijke experts van andere afdelingen in alle aspecten van de fysieke leefomgeving;
 • Een ontwikkeltraject met diverse opleidingsmogelijkheden, waaronder een SMC Academy gericht op doorontwikkeling van ons proces- en programmamanagement;
 • Prima arbeidsvoorwaarden, en een op persoonlijke competenties en prestaties gericht ontwikkelingssysteem;
 • Alle mogelijkheden tot flexibel werken en een standplaats naar keuze: Rotterdam / Den Haag / Amsterdam / Utrecht / Amersfoort.

Reageren
Om succesvol te zijn in deze rol heb je waarschijnlijk minimaal 10 jaar werkervaring met het leiden of begeleiden van programma’s, regionale processen en/of visie- en strategieontwikkelingstrajecten in publiek-private samenwerkingsverbanden, met name op het gebied van energie. Je beschikt over een netwerk op strategisch niveau in de energietransitie, bij voorkeur in het publieke domein. 

Stuur eenvoudig je motivatie en CV met een overzicht van je meest vergelijkbare werkzaamheden zoals hierboven vermeld en behaalde resultaten via het motivatieveld in de ‘apply button’.

Bel of mail bij vragen over de vacature of ons werk met Pascal Lamberigts, Director SMC | Strategie en Management Consultants, via telefoon 06 22 37 86 65, of pascal.lamberigts@rhdhv.com. Twijfel je nog of je wil solliciteren? Dan kun je ook contact opnemen met Johan Kuipers (Lead Recruiter) via 06-16009332, of  johan.kuipers@rhdhv.com voor een eerste verkennend gesprek. 

Besluiten we om onze gesprekken voort te zetten dan volgen in principe nog twee gesprekken én naar keuze een dag meedraaien met je potentiele collega´s om ons en ons werk te leren kennen. In aansluiting bij jouw wensen en ontwikkeling stellen we graag een programma samen, dat past bij de mogelijkheden van deze ‘digitale’ tijd!

Meer informatie over de adviesgroep SMC vind je op www.royalhaskoningdhv.com/smc