Onze combinatie van kennis over zowel conventionele technologieën (zoals de Carrousel®) als over innovatieve (zoals Nereda®) en de verscheidenheid aan binnen- en buitenlandse opdrachtgevers is uniek. Hierdoor zul jij je als Topexpert in de breedte nog verder gaan ontwikkelen!

Kom jij ook ons team versterken en jouw unieke kwaliteiten aan ons presenteren? 

Wij zijn op zoek naar:

Waterproducten & watertechnologie

De mondiale trends in watertechnologie zetten door. De toenemende vraag naar water en het inefficiënte gebruik is wat ons bedrijf beweegt. Nieuwe technologieën zijn steeds belangrijker om aan de vraag naar water, energie en voedsel te voldoen, nu en in de toekomst. De biotechnologische vooruitgang kan hier uitkomst bieden. Wij zetten ons met hart en ziel in voor het ontwikkelen van oplossingen die de samenleving daadwerkelijk vooruit helpen.

Onze aanpak is gericht op het duurzame karakter van de oplossingen. Dat betekent minimaliseren van energieverbruik en maximaliseren van hergebruik. We werken daarvoor samen met universiteiten en kennisinstituten op het gebied van innovatieve wateroplossingen. Samen met onze partners onderzoeken en ontwikkelen we voortdurend betere, meer duurzame en vernieuwende antwoorden op water-gerelateerde vragen.

Het resultaat van die inspanningen is een reeks geavanceerde, gepatenteerde en bekroonde producten en technologieën, waarmee we snel en effectief kunnen inspelen op de vragen van onze opdrachtgevers. Onze technologische oplossingen omvatten waterproductie en transport en behandeling van hemelwater en afvalwater, inclusief rioolslib.

Watertechnologie producten

De wereld heeft behoefte aan nieuwe manieren van kijken, denken en doen. Aan meer duurzaamheid. Aan echte vernieuwing. In onze projecten bieden we met grensverleggende technologieën en best practices verrassende, baanbrekende oplossingen voor bedrijven en gemeenschappen over de hele wereld.

Wij nemen een voortrekkersrol op ons in onze samenwerking met businesspartners en kennisinstituten.

Nereda®

Nereda behandelt afvalwater met zuiverende bacteriën (aerobe biomassa) die compacte korrels vormen met uitstekende hechtingseigenschappen. De voordelen daarvan: aanzienlijk lagere investerings- en bedrijfskosten, zeer kleine footprint (tot vier keer kleiner) en hoge energiebesparing (tot 50%). Klik hier voor toegang tot de Nereda Community Website.

Alginaat met Nereda®

Duurzaam afvalwater zuiveren met Nereda en daarbij alginaat produceren is een combinatie waar veel muziek in zit. Alginaat is een waardevolle grondstof die via de groei van korrelslib uit afvalwater kan worden geproduceerd. Dit brengt het ideaal van een afvalwaterzuivering als grondstoffenfabriek weer een stuk dichterbij. Ook kan een groot kostenvoordeel worden bereikt via de slibverwerking. Samen met de TU Delft, STOWA en de waterschappen onderzoeken we het terugwinnen en hergebruik van alginaat.

Crystalactor®

Crystalactor is een duurzame technologie voor het ontharden van drinkwater en proceswater en voor de terugwinning van zware metalen, fosfaten, fluoride en sulfaten uit afvalwater. Het proces onderscheidt zich door lage kosten en een geringe footprint. En het levert herbruikbare, droge pellets op in plaats van slib.
Klik hier voor meer informatie.

Carrousel®

We ontwikkelden de Carrousel in de late jaren zestig en zetten daarmee een nieuwe standaard. De technologie heeft zich sindsdien bewezen als een betrouwbare, kosteneffectieve en zeer efficiënte oplossing voor biologische zuivering van afvalwater voor zowel overheden als bedrijven.
Klik hieronder voor meer informatie over:

ABR®

De Anti Bulking Reactor is een krachtige oplossing voor het voorkomen van veel voorkomende problemen met licht slib in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast verlaagt de ABR de zuurstofvraag en de productie van bio-slib. Met zijn compacte en simpele ontwerp biedt de ABR zeer kosteneffectieve prestatieverbetering van bestaande en overbelaste zuiveringsinstallaties en vormt hij zelfs een alternatief voor anaerobe voorbehandeling.

Ephyra® en Themista®

Onze innovatieve vergistingstechnieken Ephyra en Themista onderscheiden zich door een hoge efficiency, robuustheid en lage exploitatiekosten. Ze kunnen als optimalisatie worden ingezet bij bestaande slibgisting, maar ook zelfstandig worden ingezet. Uitgevoerde lab- en pilottesten op slib van communale zuiveringen maken de verwachtingen hoog gespannen. Klik hier voor meer informatie.

AquaSuite®

Onder de noemer Aquasuite werken we al lang aan intelligente oplossingen voor het monitoren, controleren en optimaliseren van watersystemen. Met producten als OPIR, CarCON, Dashboard, iWATT en de Nereda® Controller, realiseren we economisch aantrekkelijke besparingen op zowel energie- en chemicaliënverbruik als het verbeteren van de prestaties op effluentkwaliteit. Klik hier voor meer informatie.

AquaSuite® CarCON

CarCON is een geavanceerd, energiebesparend beluchtingssysteem voor nutriëntenverwijdering uit afval- en rioolwater. Het is gebaseerd op simulatie van alle processen in biologische waterzuiveringsinstallaties en levert betrouwbare voorspellingen voor influent toevoer. Klik hier voor meer informatie. (pdf)

AquaSuite® OPIR

OPIR staat voor Optimal Production through Intelligent Regulation en is real-time software die de werking van waterleveringssystemen optimaliseert met vraagvoorspelling. Dat resulteert in een stabielere en efficiëntere bedrijfsvoering, lager energieverbruik, minder mechanische slijtage en hogere waterkwaliteit. Klik hier voor meer informatie. (pdf)

AquaSuite® iWATT

iWATT is een asset management tool voor zo efficiënt mogelijk afvalwatertransport. Het geeft inzicht in de performance (en afwijkingen) van pompen en persleidingen wat doelgericht onderhoud mogelijk maakt en tot 5-10% minder energiekosten leidt. Andere voordelen van dit Aquasuite product zijn: verbetering van de real time performance, optimale controle instellingen voor pompen, minder investeringskosten en transparante systeem prestaties.

CODE®

Met het CODE-concept werken we aan het optimaal omzetten van reststromen, als dunne fracties van mest en digestaat, in waardevolle eindproducten. Naast biogas en gezuiverd water komen verschillende meststoffen afzonderlijk en in hoge concentraties beschikbaar. We kijken met CODE naar de hele keten en combineren op een slimme manier moderne technologieën.

Human Sensor

Human Sensor is een software-tool waarmee waterbedrijven direct inzicht krijgen in relaties tussen storingen, brand, festivals, etc. Via een softwareplatform met grafische interface wordt beschikbare data gebruikt voor het bepalen van de locatie van een lek of besmetting in het waterdistributienet. Dit creëert een besparing van tijd en geld, minder ongemak voor de klant en minder vervolgschades. Klik hier voor meer informatie. (YouTube)

Humuszuur technologie

Grondwater uit veenrijke gebieden en gekleurd oppervlaktewater zijn rijk aan humuszuren. Tot nu toe worden humuszuren bij de ontkleuring van drinkwater vaak afgevoerd als afvalproduct, maar dankzij een innovatieve technologie is de stof op een duurzame manier zuiver terug te winnen en te gebruiken als biologische bodemverbeteraar. Resultaat: een reststof met kostenpost maakt plaats voor een waardevol product.

Peter Luimes | Royal HaskoningDHV