HET KLIMAATADAPTIEF INRICHTEN VAN DE OMGEVING

Hoe kunnen we in de toekomst prettig met elkaar wonen, werken en leven ondanks het veranderende klimaat? De oplossing begint op de eerste plaats met een integrale aanpak, waarbij gedeeld eigenaarschap centraal staat.

Het klimaatadaptief inrichten van de omgeving is immers niet enkel een taak van de overheid; circa twee derde van de ruimte is in handen van particulieren. Dit vraagt om een nieuwe rol van de overheid: Van normerend orgaan naar participerend partner. Om dit proces optimaal te begeleiden, heeft Royal HaskoningDHV een strategie ontwikkeld waarbij we alle betrokken partijen met elkaar in gesprek brengen. Vervolgens gebruiken we deze dialoog om kosteneffectief tot een breed gedragen beleid en een uitvoeringsprogramma te komen.

Energietransitie: SAMEN VOOROP LOPEN NAAR EEN NIEUW TIJDPERK VOL GROENE ENERGIE

De overgang naar een klimaatneutrale toekomst is ingezet. Er is geen weg terug. Wat betekent deze ingrijpende verandering voor uw organisatie? De kansen zijn fenomenaal, de onzekerheden en complexiteit soms onbehaaglijk groot. Samenwerking en overzicht zijn noodzakelijk.

Het Klimaatakkoord van Parijs en het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien vergen een versnellling van de energietransitie in Nederland. Dit vraagt om nog meer ideeën en inzet om de overstap naar een emissievrije toekomst ook commercieel tot een succes te maken. Het einddoel is bekend, maar de precieze route naar een fossielvrije energievoorziening ligt niet vast. Want het landschap verandert soms gaandeweg en we ontdekken steeds nieuwe kansen. 

Royal HaskoningDHV biedt een klankbord, ervaring, expertise, en uitvoerende ondersteuning om samen de overstap naar een duurzame energietoekomst te maken.

TOEKOMSTBESTENDIG ASSETMANAGEMENT INFRASTRUCTUUR EN OPENBARE RUIMTE

Duurzaamheid, klimaatverandering, cybersecurity, burgerparticipatie, digitalisering en de vervangingsopgave kunstwerken. Nooit eerder was de wereld van beheerorganisaties zó in beweging. Toekomstbestendig assetmanagement is essentieel.

Beheerorganisaties van infrastructuur en openbare ruimte staan voor grote uitdagingen. De omgeving waarin deze kapitaalgoederen functioneren, verandert snel door klimaatverandering en nieuwe technologieën. Daarnaast wordt een hoge mate van veiligheid, transparantie en duurzaamheid als vanzelfsprekend gezien. De assets zelf verouderen en worden steeds intensiever gebruikt. Tegelijkertijd wordt van beheerorganisaties verwacht dat zij de beschikbare budgetten efficiënt en transparant besteden.

Hoe blijft onze infrastructuur voldoen aan de steeds hogere eisen en hoe voorkomen we calamiteiten, onverwachte risico’s of onacceptabele kosten? Royal HaskoningDHV biedt u een krachtige aanpak in assetmanagement.

Verbeter de kwaliteit van uw project met iReport

Op een toegankelijke en aantrekkelijke manier uw projectdocumenten aanbieden en daarmee meteen de besluitvorming versnellen? Het kan met iReport. iReport is een webbased project management tool, vol met visuele en interactieve informatie. Met een paar klikken wordt uw plan voor een complex multi-stakeholder project ineens behapbaar en toegankelijk voor alle doelgroepen.

iReport stelt u in staat de kwaliteit en efficiency van uw project te verbeteren. U creëert een gebruiksvriendelijke digitale omgeving voor al uw documenten en rapporten. U kunt informatie delen en om feedback vragen. Met de inzet van de e-Participatietool is het bovendien mogelijk om vanuit de Omgevingswet het draagvlak voor uw project of programma aanzienlijk te vergroten.

Samen in de watertransitie

Water raakt aan alles. Samen staan we voor de uitdaging om veiligheid, duurzaamheid en een baanbrekende inzet van water concreet vorm te geven. Royal HaskoningDHV is van mening dat een brede watertransitie nodig is om deze doelen te bereiken. Niet alleen nu, maar vooral voor het welzijn van generaties na ons, waar ook ter wereld. Wij willen deze watertransitie in een stroomversnelling te brengen. Om dat te realiseren, zijn frisse perspectieven, slimme en integrale oplossingen voor de complete watercyclus, en bovenal multidisciplinaire samenwerking onmisbaar. De tijd is rijp om de meerwaarde van water te benutten door samen de wateruitdaging aan te pakken; met ons, de waterketen en de maatschappij. 

Mobiliteitstransitie

Op weg met strategisch vermogen, vakmanschap en technologie

De behoefte aan mobiliteit groeit, maar minstens zo belangrijk is dat de vraag fors verandert. We willen slimmer en flexibeler reizen, delen meer en hechten minder aan bezit. Het bestaande mobiliteitssysteem kan die vraag niet langer op dezelfde manier opvangen. De mobiliteit van de toekomst is maatwerk, vergt een integrale benadering en de balans tussen verschillende opgaven. Het is zaak een nieuw evenwicht te vinden. Tussen de individuele wensen van eindgebruikers en de collectieve ambities voor leefbaarheid en klimaat. Tussen de kosten voor overheden, marktpartijen en gebruikers. Tussen een inspirerende ambitie voor de lange termijn en praktische oplossingen voor de vraagstukken van vandaag. Met oog voor duurzaamheid, betrouwbaarheid, comfort, veiligheid en inclusiviteit.

Wij zien deze zoektocht als een transitie én een samenwerkingsopgave. Samen met u en andere stakeholders willen wij werken aan een mobiliteitssysteem dat in balans is.

Vertel me meer