Energietransitie: SAMEN VOOROP LOPEN NAAR EEN NIEUW TIJDPERK VOL GROENE ENERGIE

De overgang naar een klimaatneutrale toekomst is ingezet. Er is geen weg terug. Wat betekent deze ingrijpende verandering voor uw organisatie? De kansen zijn fenomenaal, de onzekerheden en complexiteit soms onbehaaglijk groot. Samenwerking en overzicht zijn noodzakelijk.

Het Klimaatakkoord van Parijs en het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien vergen een versnellling van de energietransitie in Nederland. Dit vraagt om nog meer ideeën en inzet om de overstap naar een emissievrije toekomst ook commercieel tot een succes te maken. Het einddoel is bekend, maar de precieze route naar een fossielvrije energievoorziening ligt niet vast. Want het landschap verandert soms gaandeweg en we ontdekken steeds nieuwe kansen. 

Royal HaskoningDHV biedt een klankbord, ervaring, expertise, en uitvoerende ondersteuning om samen de overstap naar een duurzame energietoekomst te maken.

HET IREPORT ZORGT VOOR MAXIMAAL STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Het iReport vermindert de complexiteit van projecten en verbetert de besluitvorming door toegankelijke, digitale en interactieve teksten en visualisaties.

Het iReport is een online digitaal rapport vol met visuele en interactieve informatie. Met een paar klikken wordt het plan voor een complex multi-stakeholder project ineens behapbaar en toegankelijk voor alle doelgroepen. Met iReport, de innovatieve rapportagetool van Royal HaskoningDHV, kunt u een nieuwe stap zetten in de toekomst van besluitvorming en stakeholder management.

Het iReport is geschikt voor een breed scala aan projecten en rapporten, van planstudie tot haalbaarheidsonderzoek, kosten-batenanalyse, reikwijdtestudie en projectprogramma. Het wordt al wereldwijd toegepast in onze projecten. Het iReport vormt de nieuwe norm voor rapporteren en sluit bijvoorbeeld aan op de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet in Nederland. Het biedt kansen op alle niveaus, voor u en alle betrokkenen.

Smart & Healthy Work Environments

Smart design via onze experience-tech aanpak.

Onze definitie van Smart is meer een design-aanpak in plaats van een technologie. We starten met de gebruikerservaring om menselijke en organisatiebrede waarden in kaart te brengen.

Om deze waarden te leveren aan onze klanten hebben we geleerd hoe we verschillende organisatiebudgetten aan elkaar moeten verbinden en integreren en hoe we de traditionele vastgoed en business silo’s kunnen doorbreken. Afhankelijk van de klanten werken we niet alleen met slimme technologiën, maar koppelen we deze technologieën ook aan slimme werkplekoplossingen om zo optimaal resultaat te leveren en continu de werkplek te verbeteren.

FASTLANE: Versnel de energietransitie van gebouwen

We staan in Nederland voor de opgave ruim 8 miljoen gebouwen te verduurzamen in de komende twintig jaar. De energietransitie vraagt zorgvuldige plannen en snelle, vergaande besluiten.

Waar begin je? Kun je het proces zorgvuldig versnellen? Kun je verspilling voorkomen? Hoe bewaak je het evenwicht tussen ambities, maatregelen, kosten en resultaten? Hoe houd je grip en overzicht in een complexe wereld met stakeholders, belangen, nieuwe ontwikkelingen en verouderde data? Hoe voorkom je dat je besluiten neemt op onjuiste informatie en aannames?

FastLane helpt grip te krijgen op de energietransitie van gebouwen. Een ondersteunende procestool versnelt de doorlooptijd van ambities tot besluitvorming. De eerste focus ligt daarbij op het reduceren van energie en CO2.