Met de informatie uit fase 1 en 2 ontwerpen wij een concept-eindbeeld Wayfinding. Een belangrijk onderdeel hiervan zullen de niet-fysieke maatregelen zijn (denk aan digitale informatie). Hiervan beschrijven we het soort te bieden informatie en het in te zetten middel. Het resultaat is een platte weergave van inhoud en beeld van de digitale informatie.

Uiteindelijk zijn de fysieke maatregelen bepalend voor het eindbeeld. Daarvoor bouwen we een driedimensionaal model van het hele Stationseiland: een onmisbaar instrument om het bouwkundige eindbeeld alvast te beleven én om het effect van het verwijderen of toevoegen van objecten goed te beoordelen. 

In het 3D-model voegen we objecten toe (zoals borden en verlichting) en verwijderen we objecten (zoals zicht-belemmerende constructies en verouderde borden). Van toe te voegen objecten geven we aan wat voor soort objecten het zijn en hoe ze er op hoofdlijnen uit zouden zien. Dat betekent dat ze wel een vorm en een volume hebben en dat ze staan of hangen, maar ze zijn niet grafisch of technisch uitgewerkt.

Het resultaat is een 3D-model van het Stationseiland met het concept-eindbeeld Wayfinding daarin weergegeven en een globale kostenindicatie.

Klik hier om terug te gaan naar de homepage