Met de informatie uit de analysefase gaan we de eerste stap richting een eindbeeld zetten. Dat doen we in twee zogenaamde VDC & ICE sessies, waarvan de eerste de volgende onderdelen bevat:

  1. presentatie van de bevindingen van de analysefase. De leider van het gebruikersonderzoek zal zelf aanwezig zijn: niet alleen om zijn bevindingen te presenteren, ook om de gebruiker in de discussie te vertegenwoordigen.
  2. presentatie van een visie. Uitgangspunt is daarbij onze eigen visie, die met de input van de eerste sessie is aangescherpt
  3. vertaalslag van visie naar uitgangspunten ten behoeve van het eindbeeld: dat is concreter dan de visie, maar geen programma van eisen. De uitgangspunten kunnen spelregels zijn voor het plaatsen van objecten maar ook overeenstemming over uitstraling of globale maatvoering. Deze uitgangspunten komen door discussie tot stand; besluiten worden vastgelegd. Omdat het zo nu en dan nodig zal zijn botsende belangen op creatieve wijze te verenigen, zal iemand uit ons team aanwezig zijn die als ‘joker’ fungeert: hij zal op originele wijze proberen vaste ideeën te doorbreken en nieuwe invalshoeken te belichten.

Gezien de complexiteit van het vraagstuk en het grote aantal stakeholders gaan we ervan uit dat we twee sessies nodig zullen hebben. Ook bij deze sessies zal een grote plattegrond van het Stationseiland op tafel liggen. 

Het resultaat is een uitgangspuntendocument. 

Klik hier om terug te gaan naar de homepage