.

.

Inzet van data voor optimale prestaties van waternetwerken

De hoeveelheid data en informatie die waterbeheerders en drinkwaterbedrijven genereren verdubbelt ruwweg elke twee jaar. Het efficiënt benutten van deze almaar groeiende hoeveelheden data en informatie is dé cruciale randvoorwaarde voor professioneel assetmanagement. U kunt vertrouwen op de expertise van Royal HaskoningDHV als het gaat om de primaire processen in waterbeheer en drinkwatervoorziening. Met ons brede palet aan diensten en producten op het gebied van data- en informatiemanagement slaan we een brug tussen specifieke ICT en waterkennis. Hierdoor kan de waterdienstverlening substantieel verbeteren.

 

 

Vitens stroomlijnt waterproductie en -distributie met Aquasuite OPIR

's Ochtends staat heel Nederland onder de douche en op warme dagen sproeien veel mensen hun tuin. Het mag duidelijk zijn: het watergebruik in ons land varieert sterk per tijdstip en regio. Hoe kan Vitens zijn waterproductie daarop afstemmen? Aquasuite OPIR van Royal HaskoningDHV voorspelt de drinkwaterbehoefte en past de productie en distributie daarop aan. Met minder energieverbruik en een betere waterkwaliteit als resultaat.

 

 

 

 

 

WATERSCHAP DE DOMMEL HEEFT ALTIJD HELDER BEELD VAN WATERKWALITEIT

Waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van tientallen beken in Midden-Brabant. Sensoren geven het waterschap om de vijf minuten het zuurstof- en ammoniumgehalte in de beken door. Hoe kunnen we inzicht over de waterkwaliteit uit deze groeiende datapool filteren? Royal HaskoningDHV maakte de sensordata van Waterschap De Dommel visueel inzichtelijk in een webapplicatie.

 

 

Wat we doen

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

KOM IN GESPERK MET ONS >