.

.

Bescherming van bewoners en stedelijke infrastructuren

Overstromingen vormen een bedreiging voor mensen en de infrastructuur. Hierdoor worden economische activiteiten ontregeld. Vooral in complexe, dichtbevolkte stedelijke gebieden beperken onze flood resilient solutions de impact van deze bedreigingen. Royal HaskoningDHV biedt oplossingen voor alle stadia van een overstroming in een stedelijk gebied, van bescherming tot preventie. Onze early warning systemen zijn gekoppeld aan slimme, interactieve technologie gebruiken om vroegtijdig te waarschuwen tot speciale schermen die mensen en waardevolle activa beschermen bij overstromingen. Data- en informatieanalyses worden door specialisten in o.a. natuurkunde en sociale omgeving vertaald naar de echte wereld met oog voor commerciële en economische groei.

 

 

Waterschap De Dommel voorspelt wateroverlast met state-of-the-art hydrologisch modelinstrumentarium

Waterschap De Dommel wil dat de inwoners in haar beheergebied in Midden-Brabant droge voeten houden. Om dit waar te maken is een goed beeld van de huidige en toekomstige wateroverlast vereist. Hoe kan het waterschap de wateroverlast accuraat voorspellen en beheersen? Royal HaskoningDHV realiseerde een update en verbetering van het hydrologisch modelinstrumentarium (HMI).

 

 

 

 

 

Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg: Samen versterken

Waterschap Rivierenland wil de veiligheid van de bewoners achter de Waaldijk tussen Waardenburg en Gorinchem kunnen garanderen. Dat vraagt om dijkversterking op een traject van 23 kilometer – een gigantisch project waarbij onder andere twee provincies, ruim 400 huishoudens en twee gemeenten betrokken zijn. Hoe kunnen we deze dijkversterking, van begin tot eind, binnen negen jaar realiseren? Een consortium van drie aannemers, ondersteund door Royal HaskoningDHV als partner, werkt samen met Waterschap Rivierenland sinds juli 2017 aan deze uitdaging.

 

 

Wat we doen

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

KOM IN GESPERK MET ONS >