.

.

Water als bron voor de circulaire economie

Ecosystemen gaan achteruit, er is een toenemende schaarste aan natuurlijke grondstoffen en de druk op de zoetwatervoorziening neemt toe. Dit vereist een transitie naar de circulaire economie waarbij een circulaire waterketen een belangrijk rol speelt. De uitdaging om tot een hiertoe te komen vraagt om technologische- en systeeminnovaties. Met onze slimme wateroplossingen op het gebied van data- en informatiemanagement leveren we een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van de waterketen. Dat doet Royal HaskoningDHV samen met klanten, stakeholders en publiek-private (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden.

 

 

Waterschap Zuiderzeeland wint tot 75% meer biogas uit waterzuivering

Waterschap Zuiderzeeland heeft de ambitie om energieneutraal te worden. Om die reden wil het waterschap meer slib vergisten in de waterzuiveringsinstallatie Tollebeek. Om de bestaande gisting op Tollebeek op een zo efficiënt mogelijke manier uitbreiden werd de door RoyalHaskoningDHV ontwikkelde Ephyra®-technologie toegepast. Dit resulteerde in een nieuwe compacte en robuuste installatie. Hiermee kan het waterschap kosteneffectief meer slib vergisten en meer biogas produceren.

 

 

 

 

 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie ‘s-Hertogenbosch transformeert naar energieproducent

Waterschap Aa en Maas wilde de rioolwaterzuiveringsinstallatie ’s-Hertogenbosch renoveren en uitbreiden – een mooi moment om ook te verduurzamen. Hoe pakken we dat aan? Royal HaskoningDHV ondersteunt Waterschap Aa en Maas bij het vergroten van de capaciteit, verbeteren van de effluentkwaliteit en transformeren naar energieproducent: vrijgekomen biogas wordt afgenomen door de gemeentelijke afvalstoffendienst en Heineken bierbrouwerij.

 

 

Wat we doen

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

KOM IN GESPERK MET ONS >