.

.

Het natuurlijke systeem begrijpen en slim inzetten

Nature Based Solutions zijn essentieel voor een duurzaam beheer van natuurlijke, semi-natuurlijke en antropogene systemen: Van delta’s, kusten en riviergebieden tot stedelijke ontwikkelingen en landelijke gebieden. Via Nature Based Solutions gebruiken we de kracht van natuurlijke processen om sociaalecologische uitdagingen, zoals klimaatverandering, waterveiligheid en overstromingsrisico’s, op een innovatieve manier aan te pakken. Tegelijkertijd maken we in onze oplossingen en ontwerpen ruimte voor deze natuurlijke processen zodat ze een rol kunnen spelen ten goede van de omgeving en de natuur.

Het gebruik van natuurlijke processen in ontwerp- en bouwmethoden leidt tot veerkrachtige en duurzame oplossingen, die meegroeien met de constante veranderingen in de omgeving. Zo ontstaan oplossingen waarvan de maatschappij, biodiversiteit en economie allemaal profiteren.

 

 

Marker Wadden: van ecologische droom naar unieke realiteit

Met de aanleg van de Marker Wadden willen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat het ecosysteem in het Markermeer rijker maken. Met minder slib en meer licht en ruimte voor flora en fauna. Royal HaskoningDHV hielp hen met de voorbereiding: het uitwerken van het plan, doorlopen van de procedures het opstellen van het contract, de aanbesteding en de uitvoering.

 

 

 

 

 

Pilot Kleirijperij maakt van overtollig slib uit de Eems-Dollard klei voor dijkversterking

Te veel slib bedreigt de waterkwaliteit en biodiversiteit in de Eems-Dollard, en bemoeilijkt de scheepvaart. Is het mogelijk om op een efficiënte en effectieve manier van dit slib klei te maken om dijken mee te versterken? Als partner van EcoShape stelt Royal HaskoningDHV de businesscases hiervoor op aan de hand van de resultaten van de Pilot Kleirijperij bij Delfzijl.

 

 

Wat we doen

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

KOM IN GESPERK MET ONS >