.

.

Wonen, werken en water in balans

We weten allemaal dat water essentieel is voor het behoudt en de bescherming van onze ecosystemen en leefomgeving. Het is fundamenteel voor onze geestelijke en lichamelijk gezondheid. Bij de ontwikkeling van ruimtelijk projecten beschikt Royal HaskoningDHV over een team van ecologen en waterkwaliteit-specialisten die altijd zoeken naar integrale oplossingen om natuur te beschermen. Door deze werkwijze komen we samen met onze opdrachtgevers en stakeholders tot doelmatige en bovenal realistische oplossingen. Sterker nog; we streven naar ruimtelijke projecten die meerwaarde bieden aan mens en milieu.

 

 

Marker Wadden: van ecologische droom naar unieke realiteit

Met de aanleg van de Marker Wadden willen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat het ecosysteem in het Markermeer rijker maken. Met minder slib en meer licht en ruimte voor flora en fauna. Royal HaskoningDHV hielp hen met de voorbereiding: het uitwerken van het plan, doorlopen van de procedures het opstellen van het contract, de aanbesteding en de uitvoering.

 

 

 

 

 

Pilot Kleirijperij maakt van overtollig slib uit de Eems-Dollard klei voor dijkversterking

Te veel slib bedreigt de waterkwaliteit en biodiversiteit in de Eems-Dollard, en bemoeilijkt de scheepvaart. Is het mogelijk om op een efficiënte en effectieve manier van dit slib klei te maken om dijken mee te versterken? Als partner van EcoShape stelt Royal HaskoningDHV de businesscases hiervoor op aan de hand van de resultaten van de Pilot Kleirijperij bij Delfzijl.

 

 

Wat we doen

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

KOM IN GESPERK MET ONS >