.

.

SAMEN DE TOEKOMST VORM GEVEN

Alleen door onszelf continu in de positie van onze klanten, bedrijven en de samenleving te verplaatsen, komen we tot de vragen die ertoe doen. Want dan komen ook de oplossingen in beeld. De juiste oplossingen die we samen met klanten en partners concreet kunnen maken. You’re invited

 

 

 

Vitens stroomlijnt waterproductie en -distributie met Aquasuite OPIR

's Ochtends staat heel Nederland onder de douche en op warme dagen sproeien veel mensen hun tuin. Het mag duidelijk zijn: het watergebruik in ons land varieert sterk per tijdstip en regio. Hoe kan Vitens zijn waterproductie daarop afstemmen? Aquasuite OPIR van Royal HaskoningDHV voorspelt de drinkwaterbehoefte en past de productie en distributie daarop aan. Met minder energieverbruik en een betere waterkwaliteit als resultaat.

 

 

 

 

 

Mars Nederland verkleint Water Footprint productieproces met 80 procent

Schoon water is wereldwijd een schaars goed. Daarom wil voedselproducent Mars in zijn productieproces zo min mogelijk water verbruiken – te beginnen in Nederland. Hoe kunnen we op een duurzame manier onze Water Footprint verkleinen? Royal HaskoningDHV realiseerde op basis van zijn WaterScan een waterbesparing van ruim 80 procent in het productieproces voor chocoladerepen.

 

 

 

 

 

WATERSCHAP DE DOMMEL HEEFT ALTIJD HELDER BEELD VAN WATERKWALITEIT

Waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van tientallen beken in Midden-Brabant. Sensoren geven het waterschap om de vijf minuten het zuurstof- en ammoniumgehalte in de beken door. Hoe kunnen we inzicht over de waterkwaliteit uit deze groeiende datapool filteren? Royal HaskoningDHV maakte de sensordata van Waterschap De Dommel visueel inzichtelijk in een webapplicatie.

 

 

 

 

 

WESTFORT KIEST VOOR INNOVATIEVE EN COMPACTE WATERZUIVERING MET NEREDA®-TECHNOLOGIE

Vleesverwerking is zeer waterintensief. Daarom wil Westfort Vleesproducten in zijn slachterijen water duurzaam gebruiken en tegelijkertijd aan de kwaliteitseisen van het waterschap voldoen. In de slachterij in IJsselstein gaat het bedrijf hierin weer een stap verder. Hoe realiseer je een efficiënte waterzuivering met een minimale footprint en een hoog zuiveringsrendement? En dit alles tegen lage operationele kosten? Royal HaskoningDHV verzorgde het ontwerp, de engineering en levering van de hoofdonderdelen van de waterzuiveringsinstallatie op basis van de compacte Nereda®-technologie.

 

 

 

 

 

Marker Wadden: van ecologische droom naar unieke realiteit

Met de aanleg van de Marker Wadden willen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat het ecosysteem in het Markermeer rijker maken. Met minder slib en meer licht en ruimte voor flora en fauna. Royal HaskoningDHV hielp hen met de voorbereiding: het uitwerken van het plan, doorlopen van de procedures het opstellen van het contract, de aanbesteding en de uitvoering.

 

 

 

 

 

Pilot Kleirijperij maakt van overtollig slib uit de Eems-Dollard klei voor dijkversterking

Te veel slib bedreigt de waterkwaliteit en biodiversiteit in de Eems-Dollard, en bemoeilijkt de scheepvaart. Is het mogelijk om op een efficiënte en effectieve manier van dit slib klei te maken om dijken mee te versterken? Als partner van EcoShape stelt Royal HaskoningDHV de businesscases hiervoor op aan de hand van de resultaten van de Pilot Kleirijperij bij Delfzijl.

 

 

 

 

 

Waterschap De Dommel voorspelt wateroverlast met state-of-the-art hydrologisch modelinstrumentarium

Waterschap De Dommel wil dat de inwoners in haar beheergebied in Midden-Brabant droge voeten houden. Om dit waar te maken is een goed beeld van de huidige en toekomstige wateroverlast vereist. Hoe kan het waterschap de wateroverlast accuraat voorspellen en beheersen? Royal HaskoningDHV realiseerde een update en verbetering van het hydrologisch modelinstrumentarium (HMI).

 

 

 

 

 

Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg: Samen versterken

Waterschap Rivierenland wil de veiligheid van de bewoners achter de Waaldijk tussen Waardenburg en Gorinchem kunnen garanderen. Dat vraagt om dijkversterking op een traject van 23 kilometer – een gigantisch project waarbij onder andere twee provincies, ruim 400 huishoudens en twee gemeenten betrokken zijn. Hoe kunnen we deze dijkversterking, van begin tot eind, binnen negen jaar realiseren? Een consortium van drie aannemers, ondersteund door Royal HaskoningDHV als partner, werkt samen met Waterschap Rivierenland sinds juli 2017 aan deze uitdaging.

 

 

 

 

 

Waterschap Zuiderzeeland wint tot 75% meer biogas uit waterzuivering

Waterschap Zuiderzeeland heeft de ambitie om energieneutraal te worden. Om die reden wil het waterschap meer slib vergisten in de waterzuiveringsinstallatie Tollebeek. Om de bestaande gisting op Tollebeek op een zo efficiënt mogelijke manier uitbreiden werd de door RoyalHaskoningDHV ontwikkelde Ephyra®-technologie toegepast. Dit resulteerde in een nieuwe compacte en robuuste installatie. Hiermee kan het waterschap kosteneffectief meer slib vergisten en meer biogas produceren.

 

 

 

 

 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie ‘s-Hertogenbosch transformeert naar energieproducent

Waterschap Aa en Maas wilde de rioolwaterzuiveringsinstallatie ’s-Hertogenbosch renoveren en uitbreiden – een mooi moment om ook te verduurzamen. Hoe pakken we dat aan? Royal HaskoningDHV ondersteunt Waterschap Aa en Maas bij het vergroten van de capaciteit, verbeteren van de effluentkwaliteit en transformeren naar energieproducent: vrijgekomen biogas wordt afgenomen door de gemeentelijke afvalstoffendienst en Heineken bierbrouwerij.

 

 

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

KOM IN GESPERK MET ONS >

.

.