.

.

Samen onderweg in de watertransitie

Als we de vragen van morgen het hoofd willen bieden, moeten we vandaag nog onze eigen eilanden verlaten. Alleen samen vinden we antwoorden op de vragen die we nu nog niet kennen. Dat lukt niet door alleen binnen de grenzen van een discipline te kijken. Een veilige, duurzame en innovatieve inzet van water vereist een integrale insteek. Alleen door onszelf continu in de positie van onze klanten, bedrijven en de samenleving te verplaatsen, komen we tot de vragen die ertoe doen. Want dan komen ook de oplossingen in beeld. De juiste oplossingen die we samen met klanten en partners concreet kunnen maken.

 

SMART WATER IN STEDEN:

Assets van waterbeheerders en drinkwaterbedrijven genereren een steeds grotere hoeveelheid data en informatie. Ruwweg verdubbelt de hoeveelheid elke twee jaar. Het efficiënt benutten van deze almaar groeiende hoeveelheden data en informatie is dé cruciale randvoorwaarde voor professioneel assetmanagement. Wij zijn experts op het gebied van de primaire processen in waterbeheer en drinkwatervoorziening. Met ons brede palet aan diensten en producten op het gebied van data- en informatiemanagement slaat de Nederlandse watersector een brug tussen specifieke ICT en waterkennis. Hierdoor kan de dienstverlening substantieel verbeteren.

FLOOD RESILIENCE IN STEDELIJKE OMGEVINGEN:

Overstromingen vormen een bedreiging voor mens en dier, maar ook de infrastructuur en economische activiteiten raken ontregelt. Vooral in complexe, dichtbevolkte stedelijke gebieden. Onze ‘Flood Resilient Solutions’ bestrijken het hele spectrum van bescherming tot preventie. Van onze ‘Early Warning’ systemen die slimme, interactieve technologie gebruiken om vroegtijdig te waarschuwen tot speciale schermen die waardevolle activa beschermen bij overstromingen. Data- en informatieanalyses worden door specialisten in de natuurkunde, de sociale omgeving en overige belanghebbenden vertaald naar de echte wereld met oog voor commerciële en economische groei.

Wat we doen

 

 

Case studies

Dankzij productieve ketensamenwerking konden wij baanbrekende projecten realiseren. Klik hier naar onze innovaties en projecten.

 

 

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

KOM IN GESPERK MET ONS >


“ONZE SAMENWERKING IS EEN SAMENWERKING TUSSEN PUBLIEK EN PRIVAAT, MAAR VOORAL OOK SAMENWERKING TUSSEN MENSEN. MET WEDERZIJDS VERTROUWEN ALS BASIS, ELK VANUIT ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, DOOR OPTIMAAL GEBRUIK TE MAKEN VAN ELKAARS KENNIS EN ERVARING. MET ELKAAR KOM JE GEWOON VERDER”

ESTHER BOSMAN
DIRECTOR BUSINESS UNIT WATER NL
ROYAL HASKONINGDHV

 

 


.

.