Miljoenen mensen begeven zich dagelijks per fiets, auto of openbaar vervoer in het verkeer. Hoe de reis verloopt, verschilt per land en stad. Overal waar de welvaart groeit, neemt de mobiliteit en dus de verkeersdruk toe. Dit leidt vaak tot files, ongelukken vervuiling en andere ongemakken, wat negatieve gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van steden, de veiligheid op straat en de leefbaarheid van de omgeving.

Zo kan het oplossen van files ten koste gaan van de leefomgeving, terwijl het verhogen van de veiligheid de doorstroming belemmert. Prioriteiten verschillen per omgeving, afhankelijk van de economische ontwikkeling.

GEREED VOOR DE TOEKOMST

In dit complexe verkeersdomein voelt Royal HaskoningDHV zich thuis. Wereldwijd ondersteunen we onze publieke en private opdrachtgevers in slimme en duurzame mobiliteit. Door verkeerskundig ontwerp, het toepassen van verkeersmodellen en door gedragsbeïnvloeding. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid en zijn we gereed voor de toekomst.

Vooruitstrevend in nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit

De tijd staat niet stil en we zijn dan ook vooruitstrevend in nieuwe ontwikkelingen zoals (semi) zelfrijdende auto’s, Smart Mobility Solutions, Mobility as a Service (MaaS), openbaar vervoer, fiets oplossingen en verkeersveiligheid. Het realiseren van een juiste balans tussen een bereikbare en leefbare stad is voor ons essentieel.

Slim, duurzaam en integraal

Ons team van meer dan 100 adviseurs staat in het hele land voor u klaar vanuit de verschillende kantoren van Groningen tot aan Maastricht. Onze integrale adviseurs hebben daardoor kennis van de lokale situatie en werken intensief samen met u en de andere stakeholders vanuit de gemeenten, provincies, kennisinstellingen en private opdrachtgevers.

Onze specialisten op gebied van Smart Mobility (verkeersregelinstallaties, verkeersmodellen en verkeersmanagement) en Sustainable Mobility (verkeerskundig ontwerp, openbaar vervoer, fiets mobiliteit, verkeersveiligheid en gedrag) lopen voorop in de nieuwste ontwikkelingen.

Wilt u met ons sparren over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met:Geertje Hegeman
Hoofd Sustainable mobility
+31 88 348 73 30
+31 6 52 36 80 91
[email protected]


Amber van Tatenhove
Hoofd regionale adviseurs Noord-Nederland
+31 88 348 30 88
[email protected]


Albert Erhard
Hoofd regionale adviseurs Zuid-Nederland
+31 88 3487838
+31 6 50213548
[email protected]

 

Flowtack

Slimme verkeersoplossing maakt de stad beter bereikbaar, veiliger en schoner

Het is altijd druk op de wegen in en rond de stad. De toenemende verkeersproblematiek in de steden dwingt gemeenten tot stringenter beleid. Maak kennis met Flowtack, de prijswinnende, innovatieve oplossing die vraag en aanbod van verkeer continu en realtime op elkaar afstemt. Resultaat: betere verkeersdoorstroming, minder millieubelasting en een leefbaardere stad. U hebt de regie.

Lees meer

Gerelateerde projecten