Christiaan Soer | RoyalHaskoningDHVAls Legal Consultant omgevingsrecht maakik graag de vertaalslag tussentechniek en recht. Zorgen dat juridische keuzes en risico’s zichtbaar worden en een project voortgang blijft houden en tot resultaat leidt. Dat is de kern van mijn werk.

Ik heb brede ervaring met complexe infrastructuur-en gebiedsontwikkelingsprojecten in een bestuurlijk dynamische context. Van snelwegen tot procesindustrie en luchthavens. Daarnaast houd ik me intensief bezig evaluaties en het maken van regels –bijvoorbeeld het meeschrijven aan de Omgevingswet. Dat doe ik bij zowel centrale en decentrale overheden als bedrijven en ontwikkelaars. Externe veiligheid is hierbij een constante factor: al 20 jaar ben ik betrokken bij de ontwikkeling van dit vakgebied. Ik schrijf en discussieer er graag over.

Het adviseren over projecten en het faciliteren van bijeenkomsten over de betekenis van beleid en regelgeving houdt me scherp: pas in de praktijk gaan regels leven.