Nieuwe grondstof uit afvalwater

Grondstoffen zijn schaars. Daarom is het belangrijk om circulair te denken en te zoeken naar nieuwe manieren om grondstoffen te winnen. Nederlandse waterschappen, de wetenschap en het bedrijfsleven werken samen aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden. Eén van deze grondstoffen is de nieuwe biobased grondstof Kaumera die gewonnen wordt uit rest- en afvalwater gezuiverd met de Nereda® technologie. 

Ecologisch en economisch

Deze innovatie zorgt voor 20-35% minder slibafval en geeft economische waarde aan korrelslib. Kaumera is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kent vele mogelijke toepassingen, zoals gebruik als biostimulant, als duurzaam alternatief voor de coating van mestkorrels en als coating voor beton dat daardoor langzamer droogt en sterker wordt. Ook zorgt het voor minder gebruik van fossiele brandstoffen en 1e generatie biomassa en een lager energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen. In oktober 2019 is in Zutphen de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend die Kaumera produceert. De tweede fabriek volgt later dit jaar in Epe.
 

 

René Noppeney, Global Director Water Products & Innovation, Royal HaskoningDHV: “De watersector staat met Kaumera mogelijk aan de vooravond van een geheel nieuwe slibverwerkingsroute. Het is een ecologisch en economisch waardevol product dat de toekomst veiligstelt door het minimaliseren van afval en het bevorderen van hergebruik van afval.”

Onze Nereda® technologie wordt wereldwijd erkend en inmiddels in meer dan 70 installaties toegepast. In elke Nereda® installatie kan een Kaumera extractie unit worden ingebouwd. Wij werken er samen met onze klanten aan om dit te realiseren.

De partners achter Kaumera zijn Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, TU Delft, Royal HaskoningDHV, ChainCraft, STOWA, Energie en Grondstoffen Fabriek en het EU LIFE programma.

Meer over Kaumera

Contact us

Veronique Renard

Account Manager Nereda

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht