Een gezonde bodem voor een duurzame toekomst


De bodem is essentieel voor ons bestaan. We bouwen er huizen op en we halen voedsel, grondstoffen en schoon drinkwater uit de bodem. De bodem vormt een buffer tegen overstromingen, maar de bodem helpt ook in het opslaan van CO2 en het tegengaan van klimaatverandering. De maatschappelijke opgaven van deze tijd zoals de verstedelijking (Urban Challenge), en de toekomstige tekorten aan belangrijke levensbehoeften zoals water, voedsel en energie, zijn sterk verweven met de manier waarop we omgaan met onze bodem.

Liefde voor de Bodem

2015: Jaar van de Bodem

Wereldwijd verslechtert de staat van de bodem. Daarom roept de Verenigde Naties 2015 uit als het Jaar van de Bodem. Royal HaskoningDHV ondersteunt de VN in haar streven naar duurzaam bodemgebruik.

Groeiende bevolking, stijgende behoeftes

Wist u dat we door de stijgende wereldbevolking in 2050 moeten voorzien in 50% meer energie, 35% meer voedsel en 40% meer water? Wist u dat alleen al de Nederlandse ondergrond genoeg warmte biedt om 1 miljard huishoudens van warmte te voorzien? Wist u dat in 2050 door verstedelijking en bodemverslechtering zoveel vruchtbare bodem is verloren gegaan dat daarmee 1 miljard mensen van voedsel had kunnen worden voorzien? Wist u dat de financiële schade die Nederland lijdt als gevolg van het gebrek aan duurzaam bodemgebruik wordt geschat op 3 miljard euro per jaar?

Royal HaskoningDHV als uw partner

Royal HaskoningDHV wil in 2015 samen met u onze bodem beleven, verkennen en verbeteren. Dit doen we door u mee te nemen naar projecten en samen de waarde van de bodem te erkennen en te vieren, maar vooral door van elkaar te leren, de wetenschap uit te dagen en aan te sluiten op wat er leeft in de maatschappij. Wilt u meer weten over bodem en onze diensten, neem dan contact op met Henk Koster.