Een interactief digitaal rapport

Het iReport is een online digitaal rapport vol met visuele en interactieve informatie. Met een paar klikken wordt het plan voor een complex multi-stakeholder project ineens behapbaar en toegankelijk voor alle doelgroepen. Met iReport, de innovatieve rapportagetool van Royal HaskoningDHV, kunt u een nieuwe stap zetten in de toekomst van besluitvorming en stakeholder management.

Het iReport is geschikt voor een breed scala aan projecten en rapporten, van planstudie tot haalbaarheidsonderzoek, kosten-batenanalyse, reikwijdtestudie en projectprogramma. Het wordt al wereldwijd toegepast in onze projecten. Het iReport vormt de nieuwe norm voor rapporteren en sluit bijvoorbeeld aan op de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet in Nederland. Het biedt kansen op alle niveaus, voor u en alle betrokkenen.

Bekijkt u nu zelf hoe het iReport het rapportageproces verandert door besluitvorming en stakeholder management te verbeteren en transparanter te maken.

 

#iReport – Doe de tour!

Het iReport verbetert het proces van projectrapportage voor zowel specialistische als niet-specialistische doelgroepen. Kies op een tablet of desktop eenvoudig voor een kant-en-klare samenvatting, een overzichtskaart of ga juist de diepte in voor meer details in visualisaties en tekst.

Doe de tour    Bekijk live demo

Het iReport: betere betrokkenheid en besluitvorming

U kunt met ons iReport voorop lopen in de ontwikkeling van een nieuwe generatie rapportagemethoden voor plannen, studies en programma’s van projecten. Het iReport verduidelijkt de impact en kansen van complexe projecten voor al uw doelgroepen, in vogelvlucht en op detailniveau.

Het vormt een waardevolle aanvulling op de strategische advisering die we u kunnen bieden, doordat het de complexiteit van multi-stakeholder projecten vermindert. Betrokkenen begrijpen hierdoor de projecten en de plannen zoals bedoeld en ontwikkeld. In het proces van besluitvorming is er een betere en meer transparante belangenafweging, wat de kans op acceptatie van besluiten aanzienlijk doet toenemen.

Het iReport is een online tool, interactief en beschikbaar één druk op de knop. Het iReport presenteert het plan voor een waterkering net zo makkelijk als voor een brug of zelfs een compleet mobiliteitsprogramma. En ook voor alle stadia in het besluitvormingsproces. Het is daardoor toe te passen in het hele spectrum van onze sector, zowel voor projecten bij de overheid als de industrie.

Contact us

 

"Vanwege de enthousiaste respons en feedback van overheden en partners uit binnen- en buitenland, is een initiële pilot uitgegroeid tot de daadwerkelijke implementatie van het iReport in onze lopende projecten. Wij gebruiken de informatie uit het iReport als onderdeel van het strategisch advies en in iedere fase van het project, om zeker te stellen dat de plannen en beslissingen door de betreffende stakeholders worden begrepen en omarmd."

Paul Eijssen, Royal HaskoningDHV’s strategisch adviseur en ontwikkelaar van het iReport

Vijf redenen om iReport te gebruiken

Het interactief rapport brengt u, uw team en de betrokken stakeholders een breed scala aan voordelen:

Toegankelijkheid 
Het iReport helpt, gecombineerd met onze strategische advisering, de complexiteit van (multi-stakeholder) projecten verminderen door informatie toegankelijk te maken
Efficiënt 
In plaats van het ontwikkelen van een rapport en daarnaast de communicatiemiddelen voor stakeholders, voorziet iReport in de communicatiebehoefte van alle betrokkenen
Security
De informatie in een iReport kan vergrendeld worden en voorzien van een inlog
Gebruiksvriendelijkheid 
Interactief rapport met overzichtelijke menu ’s en toegankelijke visualisaties, onder andere door 3D-modellen, video, geluid en kaarten
Stakeholder betrokkenheid  
Verbetert transparantie en begrip van het project, in vogelvlucht en op detailniveau

Bekijk enkele voorbeelden