HydroTwin is een software-oplossing ontwikkeld door RoyalHaskoningDHV en Ynformed

HydroTwin biedt waterbeheerders operationele sturingsinformatie die nodig is voor klimaatadaptief waterbeheer in reguliere en dreigende situaties. Door data real-time te verwerken en analyseren biedt HydroTwin inzicht in wat er op dit moment gebeurt en wat er gaat gebeuren binnen het watersysteem. Hiermee helpt deze slimme software om op een objectieve manier economische en maatschappelijke risico’s te minimaliseren door inzicht in effecten van maatregelen te verschaffen.

Contact

Aris Witteborg

Business Developer Water Intelligence

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

 

Uitdagingen van waterbeheerders

De druk van klimaatverandering op ons watersysteem groeit. We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals piekbuien en lange periodes van droogte. Situaties waar ons watersysteem niet op is ingericht en die kunnen leiden tot ontevredenheid, overlast en schade.

Waterbeheerders staan voor grote uitdagingen. Hoe krijgen we het water waar we het willen hebben zonder onnodig risico te lopen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn huidige systeem optimaal functioneert en ik ook in dreigende situaties alles onder controle heb? Hoe kan ik fact-based en transparant handelen en communiceren met stakeholders? HydroTwin biedt inzichten die deze vragen voor je beantwoorden.

 

Data science als oplossing

We weten al heel veel over het functioneren van ons huidige watersysteem. Met jarenlange ervaring van waterbeheerders, bestaande hydrologische modellen en watersysteemstudies hebben we een schat aan informatie ter beschikking.

Daarnaast neemt de beschikbaarheid van data en bronnen toe door steeds meer sensoren en meetpunten in en rondom het watersysteem. Denk aan waterstanden, meteodata en satellietgegevens. Nieuwe technologie stelt ons in staat deze grote hoeveelheden data en domeinexpertise real-time om te zetten in waardevolle inzichten voor klimaatadaptief waterbeheer. Dat is de toegevoegde waarde van HydroTwin.

Meer informatie over data science

 

HydroTwin in het kort

HydroTwin is een intelligente software-oplossing voor monitoring en decision-support bedoeld voor iedereen die wil innoveren op het gebied van waterbeheer.

HydroTwin biedt drie functionaliteiten:

Data validatie: real-time controle op en aanvulling van meetgegevens en validatie door intelligente algoritmes
Early warnings: signalering van afwijkingen en voorspelling van onderhoud aan kunstwerken en waterlopen
Decision support: actuele indicatie van locatie-specifieke wateroverlastrisico’s

Wil je weten hoe deze functionaliteiten werken?

Vraag een demo aan

Projecten

Waterschap Rivierenland

Early warnings - Samen met onder andere peilbeheercollega’s ontwikkelden we, als vervolg op de Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer, een eerste versie van HydroTwin. Hiermee kunnen afwijkende situaties in het watersysteem real-time worden gedetecteerd. Dit geeft beheerders vroegtijdig inzicht in risicovolle situaties, zoals verstopte duikers of dichtslibbende waterlopen door begroeiing.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Early warnings - Op dit moment ontwikkelen we samen met asset managers van Hoogheemraadschap van Rijnland functionaliteit waarmee voorspellend en risicogestuurd onderhoud kan worden gepleegd. HydroTwin gebruikt AI om gegevens van gemalen, waterstanden en omgevingsfactoren (zoals neerslag) te analyseren en te verwerken tot waardevolle inzichten voor slim assetmanagement.

Waterschap Zuiderzeeland

Decision support - Hoe gaat de waterstand zich ontwikkelen als de voorspelde bui valt? En wat als de bui nog heviger is? Samen met gebiedsbeheerders en hydrologen van Waterschap Zuiderzeeland hebben we een applicatie gemaakt waarmee deze inzichten real-time worden gegenereerd. Door gebruik te maken van data science technieken kunnen veel verschillende variabelen worden meegenomen.

 

De toekomst voor watersysteembeheer

HydroTwin helpt waterbeheerders belangrijke beslissingen te nemen op basis van objectieve beslisinformatie en data. Waardevol voor nu, maar ook voor de volgende generatie beheerders, voor wie de gevolgen van klimaatverandering het nieuwe normaal zijn.

En dit is slechts het begin. Er liggen nog veel meer kansen voor datagedreven watersysteembeheer. HydroTwin sorteert voor op een toekomst waarin het fysieke watersysteem er een digitaal zusje bij krijgt. Een intelligent, zelflerend systeem dat de waterbeheerder en verschillende stakeholders helpt om taken als assetmanagement, peilbeheer en communicatie zo goed mogelijk uit te voeren tegen zo min mogelijk maatschappelijke kosten.


Kortom, met HydroTwin:

✔     Altijd controle door inzicht in het functioneren van het watersysteem
✔     Objectieve beslisinformatie op basis van data en feiten
✔     Voorkomen en minimaliseren van risico’s op wateroverlast en droogte
✔     Effectief en risicogestuurd beheer en onderhoud
✔     Transparante keuzes richting alle stakeholders