Een klimaatbestendige stad zonder onnodige geluidshinder mét een goede luchtkwaliteit. Dat is een gezonde stad; een aantrekkelijke stad voor uw inwoners en bedrijven.

Royal HaskoningDHV helpt u met het realiseren van zo’n gezonde stad. Door de inzet van big data en digitale tools en een uitgebreid netwerk van adviseurs en (technische) experts zijn wij de ideale partner voor het realiseren van uw ambitie voor een gezonde leefomgeving.

Jan de Wit
Director Smart Urban Environment

 LinkedIn
 [email protected]
 +31 6 52 01 85 78
 Neem contact op

Intensief ruimtegebruik vraagt om maatregelen

Wereldwijd zien we de effecten van groeiende steden, toenemende milieueisen en klimaatverandering. Meer regen en meer hittegolven, meer bebouwing en meer verstening, meer mensen en meer verkeer. Samen hebben deze ontwikkelingen belangrijke gevolgen voor de leefbaarheid in stedelijke gebieden. In 2014 waarschuwde de WHO al dat klimaatverandering verantwoordelijk zal zijn voor circa 250.000 extra doden per jaar tussen 2030 en 2050. Luchtvervuiling is naar schatting verantwoordelijk voor zo`n 3% van de ziektelast, vergelijkbaar met de gezondheidsrisico’s van overgewicht en te weinig bewegen.

 

Het gezonde effect van groen

Veel maatregelen die zorgen voor een gezonde fysieke leefomgeving zijn nodig voor gezonde, toekomstbestendige en aantrekkelijke steden. Het goede nieuws is: de leefkwaliteit van de steden is aanzienlijk te verbeteren door het gezond inrichten van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door de toevoeging van groen. Meer groen draagt bij aan een betere mentale en fysieke gezondheid. Groen fungeert bovendien als buffer tegen luchtverontreiniging, vangt overvloedige regenval op, zorgt voor minder hittestress in de stad en meer beweging en ontmoeting van mensen.

 

Lokaal maatwerk als succesfactor 

Lokaal maatwerk is nodig. Plannen moet passen bij de lokale context en aansluiten bij de behoeften van uw inwoners. Is een milieuzone wenselijk? Biedt een lokaal netwerk van fietssnelwegen een mogelijke oplossing? Of is de gezonde herinrichting van de openbare ruimte van een wijk nodig? Het betrekken van de inwoners en bedrijven bij het ontwerpen van een gezonde een slimme stad is cruciaal. Ook vanuit inwoners groeit de wens om steden klimaatbestendig te ontwerpen. Zoals in Baarn waar de gemeenteraad oproept om een nieuw gebied gezond te ontwikkelen op basis van de WHO-normen voor luchtkwaliteit. De Omgevingswet en omgevingsvisies van steden bieden veel aanknopingspunten voor het gezonder maken van steden. We hielpen bijvoorbeeld met het opstellen van een integrale omgevingsvisie met aandacht voor gezondheid in Gouda.

 

Synergie en samenwerking

Een gezonde leefomgeving is de kapstok waaronder veel stedelijke uitdagingen samenkomen: de energietransitie, de slimme stad met slimme mobiliteit, de Omgevingswet en omgevingsvisie, circulaire economie en klimaatadaptatie. In iedere stad zijn maatregelen mogelijk, op grote en kleine schaal. Maar echte meerwaarde ontstaat door synergie en succesvolle samenwerking. Door alle stakeholders te betrekken komt u tot gedragen plannen en uitvoerbare ideeën. Door te kiezen voor slimme combinaties van maatregelen realiseert u meer impact. Royal HaskoningDHV helpt u daarbij, met de specifieke situatie in uw stad als vertrekpunt. Zo werkten we mee aan een groene en gezonde herinrichting van bedrijventerrein Amstel III in Amsterdam. Met aandacht voor de transitie van autoverkeer en parkeren naar openbaar vervoer, wandelen en fietsen.

 

Big data, tools en technieken

Onze technische kennis en expertise vormt de stevige basis onder onze werkwijze. Met bewezen technieken helpt Royal HaskoningDHV om steden te (her)ontwikkelen en vernieuwen met meer aandacht voor groen, koelte en schone lucht. Daarbij gebruiken we afwegingskaders zoals het Rad van de Leefomgeving waarin kansen en risico’s voor een gezonde leefomgeving in woord en beeld zijn uitgedrukt. We maken gebruik van de nieuwste digitale tools, technieken en oplossingen als het gaat om rapportages en consultatie, verkeersstromen, mobiliteitsoplossingen en milieueffecten. Denk daarbij aan bewezen succesvolle oplossingen als Flowtack, iReport, Bluelabel en Stain. Al deze technische expertise koppelen we aan kennis van wet- en regelgeving en procedures zodat een uitvoer plan ontstaat.

 

Menukaart voor een gezonde leefomgeving

Ons Healthy Citizens Platform (HCP) is een integraal hulpmiddel bij het maken van beslissingen om inwoners een gezonde leefomgeving te bieden. Met data uit allerlei bronnen vormen we een compleet beeld van uw stad. Denk hierbij aan verbeteren van geluidsniveaus en luchtkwaliteit, maar ook aan de hoeveelheid groen. Op basis van deze inzichten kunt u (investerings-)afwegingen maken, de juiste aanpak bepalen en de voortgang van die aanpak monitoren. Royal HaskoningDHV heeft een menukaart aan opties die ook uw stad gezonder te maken.  Daarbij valt te denken aan milieuzones en andere maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren zoals we in Utrecht deden. Een hittetool en duurzaamheidscertificering (zoals BREEAM en LEED) en klimaatbesteding ontwerpen.  Zo hielpen we bij de aanpak om te komen tot een stapsgewijze BREEAM-certificering van Feyenoord City in Rotterdam.

Lees meer

 

Ook werken aan een gezonde(re) stad?

Door ons uitgebreide en landelijk dekkende netwerk van adviseurs, experts en projectmanagers hebben we altijd de ondersteuning in huis, die past bij uw specifieke uitdaging. Dit netwerk zetten wij graag in om ook uw ambities voor een gezonde leefomgeving te realiseren. Wilt u ook werken aan een gezonde en aantrekkelijke stad? Weten wat u kunt doen om ook in de toekomst de dynamiek van uw stad te behouden en tegelijkertijd de gezondheid van de stad en de stedelingen te verbeteren? Neem dan contact op met een van onze experts en zet samen met ons de weg in naar een gezonde en toekomstbestendige stad.

Neem contact op

 

 

Onze stories over de gezonde stad