Steeds drukker

De verkeersdrukte in en om Nederlandse steden zal de komende jaren alleen maar toenemen. Fileproblemen worden steeds groter, veel wegen en kruispunten zitten al tegen hun capaciteitsgrenzen aan. Betere doorstroming vergroot de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad. En het maakt de stad ook veiliger en schoner. De oplossing schuilt in het slimmer gebruiken van veel meer beschikbare data. Precies dat doet Flowtack, ontwikkeld door Royal HaskoningDHV.

Bezoek ons op de Vakbeurs Mobiliteit 28-29 november in Expo Houten!

Vakbeurs Mobiliteit is hét platform voor innovatie, kennis en netwerkkansen in het vakgebied. Draagt u als wegbeheerder, verkeersregelkundige of professional bij aan de toegankelijkheid, duurzaamheid en mobiliteit van steden en wilt u horen hoe bijvoorbeeld de Cleantech Regio de rol van koploper op het gebied van smart mobility invult? Plan dan een bezoek aan onze stand (2.4.40) in de Expo in Houten en maak kennis met onze innovatieve verkeersoplossing Flowtack, winnaar van de Vernufteling.

Lees meer

 

Meer data, beter benutten

De huidige verkeerlichten worden aangestuurd/ functioneren op basis van meetgegevens verkregen uit de lussen in het wegdek. Dat is voldoende, als het rustig is: het licht springt op groen als je aan komt rijden. Maar het werkt alleen op dat ene kruispunt. Flowtack maakt, naast de lusgegevens, ook gebruik van allerlei verkeerssystemen op straat en van de weggebruikers zelf. Het zorgt voor een continue afstemming van vraag en aanbod, zodat het verkeer zowel per kruispunt als in de gehele stad beter doorstroomt. Het resultaat is een meer efficiënte benutting van het wegennet, er is minder extra asfalt nodig.

 

Razendsnel reactievermogen

Flowtack gebruikt niet alleen veel meer data, het doet dat ook razendsnel. Elke seconde wordt berekend op welke wijze het verkeer op de meest efficiëntste wijze op het kruispunt kan worden afgewikkeld. En als er ergens een knelpunt ontstaat, reageert Flowtack onmiddellijk. Denk bijvoorbeeld aan prioriteit voor fietsers als het hard regent. Of voor bussen wanneer ze achterlopen op hun dienstregeling.

Flowtack kan inspelen op ontwikkelingen op het gebied van connected vehicles en zelfrijdende auto’s. Het is tegelijkertijd prima te combineren met bestaande installaties en systemen.

 

 

Slimmer = schoner 

Als het verkeer soepeler en efficiënter zijn weg vindt, dan is dat niet alleen plezierig voor de weggebruikers zelf. Flowtack vermindert onnodige kilometers, onnodig afremmen en optrekken en wachten voor een rood verkeerslicht terwijl er geen andere weggebruikers in de buurt zijn. Dat scheelt tijd en geld. En minstens zo belangrijk: het zorgt vervolgens óók voor minder uitstoot van fijnstof en CO2, en minder geluidsoverlast. Dat draagt bij aan een schone stad waarin het aangenaam wonen en werken is.

 

Maatwerk in lijn met beleid

Als wegbeheerder wilt u de regie kunnen voeren over de verkeersstromen in de gemeente, ook in lijn met het uitgestippelde beleid. Met Flowtack kan dat. U richt het verkeer in de gemeente in zoals u dat wilt. U bepaalt bijvoorbeeld of u bepaalde verkeersstromen of doelgroepen op kruispunten al dan niet voorrang wilt verlenen.

 

‘Dit is de toekomst’ 

De Cleantech Regio, waaronder de gemeenten Apeldoorn en Deventer, wil koploper zijn op het gebied van smart mobility. Deventer gaat Flowtack als eerste gemeente vanaf november 2018 in gebruik nemen. Nico van Beugen, verkeersregelkundige van de gemeente: 

‘‘Wij zijn ervan overtuigd dat smart mobility bijdraagt aan betrouwbaardere reistijden, een schoner milieu en een prettigere leefomgeving. Werken met zo’n nieuw systeem als Flowtack is best spannend. Maar wij geloven dat dit de toekomst is. Daar steken we graag onze nek voor uit.

 

Overheid en bedrijfsleven samen

Flowtack past precies in ‘Beter Benutten’. In dit programma werkt Royal HaskoningDHV samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en veel andere bedrijven aan innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Flowtack is ontwikkeld binnen het partnership Talking Traffic. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en het bedrijfsleven, waaronder Royal HaskoningDHV, investeren tot en met 2020 samen 90 miljoen euro in het partnership. Het samenwerkingsverband is opgezet om de komende vijf jaar innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren. 

 

Waardering voor innovatiekracht  

In november 2017 werd Flowtack onderscheiden met de Vernufteling, de jaarlijkse prijs van branche-organisatie NLingenieurs voor het meest innovatieve project van een ingenieursbureau. Flowtack blinkt volgens de jury uit in ‘zinvol gebruik van computerkracht en big data en laat zien welke potentie dit heeft om de leefomgeving te verbeteren.’

Contact

"Het winnen van deze prijs is een geweldige waardering voor onze innovatiekracht. Flowtack is een mooi voorbeeld van de nieuwe generatie oplossingen voor verkeersmanagement waar Royal HaskoningDHV aan werkt, met intelligente digitalisering als basis. Zo leveren we onze bijdrage aan gezonde steden – vandaag en in de toekomst."

Bart Humblet
Director Advisory Group
bart.humblet@rhdhv.com
+31 88 3482948