Deze lijst met vragen is samengesteld op basis van de vragen die het expertpanel corona (expert.panel.corona@TNO.nl) heeft ontvangen en al heeft beantwoord. Deze vragen zijn veelal in een specifieke context gesteld en de antwoorden zijn op deze context toegesneden. De in dit document gegeven antwoorden zijn dus niet zondermeer in iedere situatie van toepassing. Wel kunnen de vragen en daarop gegeven antwoorden mogelijk helpen om richting te geven aan de vragen die u heeft. De gegeven antwoorden gaan hierbij uit van een relatief hoge concentratie COVID‐19 verdachte of COVID‐19 bevestigde patiënten.

Principes die het expertpanel nastreeft voor ruimten waar COVID‐19 verdachte of COVID‐19 bevestigde patiënten verblijven zijn:

  • Zorg dat de luchtstroom die van een coronapatiënt of een gebied waar coronapatiënten zich bevinden wordt afgevoerd zich niet kan verspreiden naar andere gebouwdelen, gebieden in het gebouw, aangrenzende ruimten, gangen, etc. Hier zijn situatie specifieke maatregelen voor te treffen zowel organisatorisch (locaties),gebruik (deuren dicht), installaties (onderdruk in ruimten met coronapatiënten), gebouw (fysieke scheidingen waarmee de gewenste luchtstroom gewaarborgd wordt),
  • Voorkom recirculatie indien ruimten met COVID‐19 patiënten en ruimten zonder COVID‐19 patiënten door eenzelfde luchtbehandelingskast bediend worden. Dit om
    aerogene verspreiding te voorkomen en een kwetsbare groep mensen zo veel mogelijk te beschermen

U kunt de complete lijst van vragen en antwoorden hier downloaden:

Download

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.